thợ xây dựng

Hiệp Hòa đặt tên 18 đường trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng

Tin Tức

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết đặt tên 18 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa. Theo đó, 16 tuyến đường có tên danh nhân, gồm: đường Hoàng Văn Thái (nằm trên QL37, dài 2.400m); đường Văn Tiến Dũng (nối QL37 với ĐT296, dài 1.250m); đường Lý Thường Kiệt (nằm trên ĐT 295, dài 2.000m); đường Trường Chinh (nằm trên ĐT 288 và QL37, dài 1.500m); đường Quang Trung (nằm trên ĐT 288, dài 2.340m); đường Nguyễn Văn Cừ (nằm trên ĐT 296, dài 2.400m); đường Tuệ Tĩnh (ĐT 288 nối với đường Trường Chinh, dài 650m); đường Nguyễn Du (đấu nối với đường 19/5, dài 600m); đường Hoàng Hoa Thám (nằm trên ĐT 295, dài 1.900m); đường Lê Thanh Nghị (nối QL37 với ĐT 288, dài 970m); đường Nguyễn Trọng Tỉnh (nối ĐT 296 với ĐT 295, dài 650m); đường La Đoan Trực (nối QL37 với ĐT 295, dài 1.750m); đường Đoàn Xuân Lôi (nối ĐT 296 với ĐT 295, dài 1.400m); đường Ngọ Công Quế (nằm trên ĐT 288, dài 1.660m); đường Hoàng Quốc Việt (nằm trên ĐT 288, dài 2.340m); đường Ngô Văn Thấu (nằm trên ĐT 288, dài 1.600m) và 2 tuyến đường mang tên sự kiện lịch sử, gồm: đường Thanh Niên (nối ngã 6 Tượng đài với đường Văn Tiến Dũng, dài 400m); đường 19/5 (nằm trên ĐT 295, dài 1.030m).

Những năm trước, tên gọi một số tuyến đường thuộc thị trấn Thắng do người dân đặt nhưng chưa được cấp có thẩm quyền công nhận, đã gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và giao dịch KT-XH. Do đó, việc đặt tên các tuyến đường sẽ khắc phục các hạn chế, bất cập trên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc đặt tên đường, về thân thế, sự nghiệp của các danh nhân, sự kiện lịch sử đã được chọn để đặt tên đường thuộc thị trấn Thắng mở rộng; đồng thời thực hiện cắm biển tên đường theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây!

Phương Nhung