12trip.vn

Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Tin Tức

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị BCH lần thứ V (nhiệm kỳ II/ 2016-2021) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Sáu tháng đầu năm 2018, các cấp hội trong tỉnh chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ và chương trình trọng tâm của Hội trong phong trào “Tuổi cao-Gương sáng”. Các hoạt động hướng vào các ngày kỷ niệm, mừng Đảng, mừng Xuân; giao lưu trang thơ “Dã hương ngàn năm”; 77 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam; đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng từ cơ sở đến cấp tỉnh. Tham mưu và thực hiện tốt trên cả ba mặt hoạt động: xây dựng tổ chức Hội; chăm sóc và phát huy vai trò NCT, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Hội đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và quốc phòng trên địa bàn.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Hội NCT các cấp tập trung thực hiện tốt: “Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2018”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả chân quỹ, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”. tổ chức thành công Hội khỏe truyền thống NCT, giải bóng chuyền hơi NCT cấp tỉnh và các phong trào thi đua; chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Tham mưu cho UBND tỉnh và thực thiện thành công Hội nghị biểu dương các chủ tịch Hội và chi hội trưởng cơ sở, đồng thời kết hợp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và công tác thi đua năm 2018 làm tiền đề cho các huyện, thành phố tổ chức hội nghị biểu dương cá nhân cán bộ Hội tiêu biểu của các huyện, thành phố năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu phát biểu.

Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh kết luận hội nghị.

NGUYỄN BÁ ĐẠT