12trip.vn

Hương Lâm huy động hơn 2 tỷ đồng cứng hóa tuyến đê Tả cầu

Tin Tức

UBND xã Hương Lâm làm chủ đầu tư vừa khởi công cứng hóa tuyến đê Tả Cầu từ km24+250 đến km25+300 thuộc địa phận hai thôn Đồng Công và Tiên Sơn. Tuyến đê được cứng hóa rộng 5m, dài 1.050m, với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh hỗ trợ gần 450 tấn ximăng theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh; Ngân sách huyện hỗ trợ 500 triệu đồng; còn lại Ngân sách xã đối ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn hỗ trợ cứng hóa mặt đê phòng chống thiên tai và nhân dân đóng góp.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa và lãnh đạo xã Hương Lâm thăm đoạn đường vừa được cứng hóa

Dự kiến tuyến đê Tả Cầu sẽ hoàn thành cứng hóa và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa. Được biết, tuyến đê Tả Cầu đi qua địa phận hai thôn Đồng Công, Tiên Sơn- là vùng công giáo, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nay tuyến đê được cứng hóa, mở rộng, người dân vùng công giáo rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Trung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn