thợ xây dựng

Tập huấn nghiệp vụ về Thẩm định giá Nhà nước

Tin Tức

Sở Tài chính Bắc Giang, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Phòng Tài chính KH Hiệp Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ thẩm định giá Nhà nước thời gian 03 ngày từ 08/6 đến hết ngày 10/6/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Dự tập huấn có 107 đối tượng đăng ký là cán bộ công chức các cơ quan đơn vị, Tài chính xã, đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Học viên

Sau tuyên bố khai giảng, thông báo nội quy lớp học, các học viên trực tiếp được nghe các giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ tài chính lên lớp theo kế hoạch và các chuyên đề.

Học viên được truyền thụ các kiến thức cơ bản về nguyên tắc thẩm định giá, các trình tự thủ tục thẩm định giá Nhà nước vv...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

Thạc sĩ, giảng viên Nguyễn Thị Minh Phương lên lớp

“Bản chất của thẩm định giá tài sản là sự phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản cụ thể, do đó khi tiến hành thẩm định giá cần tuân theo các nguyên tắc nhất định”- Giá trị của tài sản được hình thành bởi nhiều yếu tố tác động như giá trị sử dụng, sự khan hiếm, nhu cầu có khả năng thanh toán …”

Cuối đợt tập huấn, căn cứ kết quả kiểm tra, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã qua tập huấn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Học viên

“ Thẩm định giá Nhà nước phải luôn luôn tuân thủ Luật Giá và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật…Đảm bảo đúng giá không thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước…” Trưởng phòng Tài chính KH huyện ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

Nhã Linh