12trip.vn

Hiệp Hòa kiểm tra bắn đạn thật

Tin Tức

Nhằm kiểm tra trình độ quan sát, phát hiện, bắn trúng, bắn chụm vào mục tiêu cố định và mục tiêu ẩn hiện ban ngày, làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2018; đồng thời từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, bắn đạn thật trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, trong 3 ngày mùng 5, mùng 6 mùng 7/6, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng DQTV tại trường bắn (xã Hòa Sơn)

Trong đợt này, toàn huyện có tổng số  hơn 1.400 đồng chí DQTV (trong đó 860 chiến sỹ mới; 234 dân quân cơ động; 338 dân quân tự vệ tại chỗ) tham gia kiểm tra bắn đạn thật.

Nội dung: Thực hành bắn đạn thật bài 1b súng trường K63 (bắn mục tiêu cố định ban ngày) đối với chiến sỹ DQTV năm thứ nhất và thực hành bắn đạn thật bài 1 mục tiêu ẩn hiện ban ngày đối với chiến sỹ DQTV từ năm thứ 2 đến năm thứ 4.

Trước đó, công tác tập trung huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đạt kết quả cao.

Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật, nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí thiết bị có trong biên chế, tư thế yếu lĩnh động tác bắn và thôi bắn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng dân quân từ đó làm cơ sở cho công tác tổ chức huấn luyện và vận dụng vào thực tiễn chiến đấu sau này. Đồng thời, luyện giúp cho lực lượng dân quân của các xã, thị trấn từng bước xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu quan trọng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội tại địa phương.

Vân Anh