12trip.vn

Hiệp Hòa hỗ trợ người nghèo xây nhà đại đoàn kết

Tin Tức

Xác định việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở là một trong những giải pháp quan trọng để làm tốt công tác giảm nghèo, huyện Hiệp Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. 

Thực hiện Kế hoạch xây xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2018, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Hiệp Hòa đã lên kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động sự giúp đỡ của người thân, dòng họ và cộng đồng khu dân cư để vận động góp công sức, tiền của hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Đến thời điểm hiện tại đã có 11 nhà xây hoàn thành; Từ nguồn quỹ, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành hỗ trợ ( 5 hộ hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ; 6 hộ hỗ trợ 20 triệu đồng/ hộ). Tổng kinh phí là 270 triệu đồng.

Cùng với nhà do MTTQ chủ trì; MTTQ huyện còn phối hợp với Chi hộ tán trợ tình người Hà Nội rà soát, thẩm định 49 hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhu cầu làm nhà ở. Kết quả có 38 hộ đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được hỗ trợ.Cụ thể:

-Chi hội tán trợ tình người hỗ trợ 20 triệu/hộ

- MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

- huyện vận các doanh nghiệp hỗ trợ tiền cát xây : 2 triệu/hộ

Đến thời điểm 16/5/2018 đã có 18 nhà xây dựng; Ban Thường trực MTTQ huyện đã hỗ trợ trước cho mỗi hộ 12 triệu đồng ( 10 triệu của Chi hội tán trợ; 2 triệu của MTTQ huyện).

Trong thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và nhân dân ủng hộ, giúp đõ các hộ sớm hoàn thành nhà để đưa vào sử dụng. Dự kiến trong năm 2018, MTTQ –BVĐ quỹ vì người nghèo huyện sẽ phối hợp tuyên truyền, vận hỗ trợ 70 hộ nghèo xây dựng nhà ở với tổng kinh phí xây dựng khoảng 2,4 tỷ đồng

Nguyễn Hồng Sơn

(MTTQ huyện Hiệp Hòa)