thợ xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh kiểm tra hành chính đột xuất tại huyện Hiệp Hòa

Tin Tức

Chiều ngày 10-5, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Nội vụ. Tiếp đoàn có đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số  cơ quan chuyên môn liên quan.

Qua kiểm tra tại một số phòng, ban của huyện, các thành viên trong đoàn ghi nhận việc chấp hành giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc. Một số cán bộ vắng mặt đều có lý do. Tuy nhiên, việc đeo thẻ, sắp xếp bảng tên, biển hiệu của Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện chưa đầy đủ. Các ngành dọc đứng chân trên địa bàn như: Công an, Chi cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc việc đưa cán bộ, công chức ra giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại bộ phận một cửa huyện Hiệp Hòa.

Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tính từ đầu năm đến nay, huyện có hơn 40 hồ sơ chậm muộn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Việc cập nhật TTHC trên phần mềm còn trùng lặp, chưa bảo đảm theo quy định về cắt giảm thời gian giải quyết; một số TTHC ở lĩnh vực giáo dục chưa được nhập trên phần mềm...

Lý giải về nguyên nhân giải quyết hồ sơ chậm muộn, đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho rằng ngoài những nguyên nhân khách quan trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức còn có nguyên nhân chủ quan do lỗi phần mềm; việc phối hợp luân chuyển hồ sơ từ huyện lên tỉnh mất nhiều thời gian; cán bộ, công chức cùng lúc phải thao tác trên nhiều phần mềm. Đối với những hồ sơ quá hạn, bộ phận chuyên môn đã xin lỗi công dân bằng văn bản.

Phát biểu tại các nơi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Linh ghi nhận huyện Hiệp Hòa đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cơ quan trong huyện cần sớm khắc phục những tồn tại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cán bộ và nhân dân cũng như chủ doanh nghiệp. Cùng đó đề nghị các đơn vị tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc; quán triệt, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ theo mục tiêu chuyên nghiệp, thân thiện và ngày càng hiệu quả.

Nguyễn Phương từ hiephoa.bacgiang.gov.vn