12trip.vn

Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cụm Công nghiệp Hợp Thịnh

Tin Tức

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình đề nghị triển khai tiếp tục GPMB thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thịnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính; lãnh đạo các cơ quan liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh; lãnh đạo Công ty TNHH E-Parks.

Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, thăm Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty TNHH E-Parks báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề nghị, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh đồng ý với đề xuất của  Công ty TNHH E-Parks tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích CN7 thuộc dự án Cụm công nghiệp Hợp Thịnh để làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH E-Parks đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, trong đó phải làm ngay hạng mục xử lý nước thải; tiến hành đầu tư xây dựng đường gom; hoàn thiện các thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã GPMB trước đây. Về giá đất bồi thường yêu cầu Công ty phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường, của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Công ty TNHH E-Parks thủ tục thuê đất đối với tỉnh; tham mưu UBND huyện thông báo thu hồi đất GPMB theo quy định. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện thực hiện nhiệm vụ GPMB của dự án.

Nguyễn Phương tư hiephoa.bacgiang.gov.vn