thợ xây dựng

Ấn tượng Lễ hội Làng Lim

Tin Tức

Hội Lim là một lễ hội lớn đầu xuân vùng Kinh Bắc được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du- tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, ngày 13/1 âm lịch là chính hội.

Hội Lim là hội chùa làng Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Từ xưa Hội Lim trở thành hội hàng tổng (hội vùng) ở thế kỷ 18. Theo sử sách đã ghi lại: Khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cả, Nội Duệ, xứ Kinh Bắc, có nhiều công lao với triều đình, được phong thưởng nhiều bổng lộc, đã tự hiến nhiều ruộng vườn và tiền của cho tổng Nội Duệ trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục. Ông đã cho xây dựng trước phần lăng mộ của mình đặt tên là lăng Hồng Vân trên núi Lim. Do có nhiều công lao với hàng tổng, nên khi ông mất nhân dân tổng Nội Duệ đã tôn thờ làm hậu thần, hậu Phật hàng tổng.

Trải qua tháng năm lịch sử, hội Lim đã có nhiều lớp văn hóa, trong đó người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp là ngày 13 tháng giêng trùng với hội chùa Lim. Chính vì vậy mà có hội Lim và đây là hội hàng tổng.

Từ lâu Hội Lim đã trở thành sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa truyền thống lâu đời ở xứ Kinh Bắc và trong vùng. Dân ca Quan họ đã là tài sản văn hóa chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ đã được UNETSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Xuân Mậu Tuất năm nay, lễ hội thực hiện từ 8h30 ngày 12/1 âm lịch. Lễ dâng hương được tổ chức tại chùa Hồng Ân (Hồng Ân Tự), lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Ngày 13/1 âm lịch, phần lễ được thực hiện từ 7h30 tại thôn Lũng Giang, Thị trấn Lim. Trong đó sẽ tổ chức đoàn rước từ Trường tiểu học Thị trấn Lim đến Đình Lim. Đồng thời, tổ chức rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, Thị trấn Lim.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Làng Lim


Vũ Hoàng Thương
ĐT 0987951090; Email: vuhoangthuong@gmail.com

Hội Lim là một lễ hội lớn đầu xuân vùng Kinh Bắc được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du- tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, ngày 13/1 âm lịch là chính hội.

Hội Lim là hội chùa làng Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Từ xưa Hội Lim trở thành hội hàng tổng (hội vùng) ở thế kỷ 18. Theo sử sách đã ghi lại: Khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cả, Nội Duệ, xứ Kinh Bắc, có nhiều công lao với triều đình, được phong thưởng nhiều bổng lộc, đã tự hiến nhiều ruộng vườn và tiền của cho tổng Nội Duệ trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục. Ông đã cho xây dựng trước phần lăng mộ của mình đặt tên là lăng Hồng Vân trên núi Lim. Do có nhiều công lao với hàng tổng, nên khi ông mất nhân dân tổng Nội Duệ đã tôn thờ làm hậu thần, hậu Phật hàng tổng.

Trải qua tháng năm lịch sử, hội Lim đã có nhiều lớp văn hóa, trong đó người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp là ngày 13 tháng giêng trùng với hội chùa Lim. Chính vì vậy mà có hội Lim và đây là hội hàng tổng.

Từ lâu Hội Lim đã trở thành sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa truyền thống lâu đời ở xứ Kinh Bắc và trong vùng. Dân ca Quan họ đã là tài sản văn hóa chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ đã được UNETSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Xuân Mậu Tuất năm nay, lễ hội thực hiện từ 8h30 ngày 12/1 âm lịch. Lễ dâng hương được tổ chức tại chùa Hồng Ân (Hồng Ân Tự), lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Ngày 13/1 âm lịch, phần lễ được thực hiện từ 7h30 tại thôn Lũng Giang, Thị trấn Lim. Trong đó sẽ tổ chức đoàn rước từ Trường tiểu học Thị trấn Lim đến Đình Lim. Đồng thời, tổ chức rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, Thị trấn Lim.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Làng Lim


Vũ Hoàng Thương
ĐT 0987951090; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.