12trip.vn

Hội Nông dân thị trấn Thắng: Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023

Tin Tức

Sáng 06/2/2018 Hội Nông dân thị trấn Thắng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.Về dự và chỉ đạo Đại hội ở huyện có bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch Hội Nông Dân huyện, ông Chu Văn Giang Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn Thắng, các Đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân, Bí thư lãnh đạo các khu phố, Ban chấp hành Hội Nông Dân thị trấn cùng 61 đại biểu được triệu tập về dự Đại hội nhiệm kỳ.

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đại biểu chào cờ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Đoàn chủ tịch Đại hội

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Bà Nguyễn Thị Vượng Chủ tịch Hội Nông Dân thị trấn Thắng phát biểu khai mạc

Sau công tác tổ chức: Chào cờ giới thiệu đại biểu, bầu đoàn chủ tịch, thư ký, thông qua chương trình, quy chế…Bà Nguyễn Thị Vượng Chủ tịch Hội Nông Dân Thị trấn phát biểu khai mạc. Đại hội phấn khởi được nhận những lẵng hoa, bó hoa tươi thắm của Hội Nông Dân huyện, Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, chi bộ các khu.Đại biểu nghe báo cáo chính trị của đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội, nhiệm kỳ 2012-2018.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Bà Hoàng Thị Phương TM BCH Hội Nông Dân huyện tặng lẵng hoa chúc mừng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Ông Chu Văn Giang Bí thư Đảng ủy TM Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Bà Nguyễn Thị Như Hoa TM Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Thắng, tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2012-2018 nêu rõ: “ Thị trấn Thắng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Có diện tích tự nhiên là 120,77 ha, với 1.679 hộ, được chia thành 05 khu phố trong đó đất nông nghiệp 23,02ha, số hộ nông nghiệp 102 hộ chiếm 6.07% trong tổng số hộ thị trấn Thắng…Nguồn thu nhập của nhân dân địa phương cơ bản từ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ…”

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, hoa và văn bản

Đại biểu tham luận

Sản lượng lương thực có hạt đạt 167,8 tấn/năm đạt 95% kế hoạch đề ra, chăn nuôi duy trì phát triển cả số lượng và giá trị như đàn trâu bò, ngựa, lợn đạt chỉ tiêu đại hội đề ra…Công tác tuyên truyền giáo dục trính trị tư tưởng, xây dựng củng cố tổ chức Hội, công tác kiểm tra, công tác lãnh đạo, công tác thi đua khen thưởng Hội đều thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, luôn được các cấp Hội cấp trên đánh giá cao.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và văn bản

Đại biểu tham luận

Hội luôn đề cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các mô hình điểm  “Nông dân học nông dân”, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân trên 100 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho 64 hộ vay vấn sản xuất kinh doanh…Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 09 Hội viên ưu tú được kết nạp Đảng, 07 người tham gia Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021…

Có thể nói Nhiệm kỳ 2012 - 2018 Hội Nông dân thị trấn Thắng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Quỹ hoạt động đạt 150%, Quỹ HTND đạt 200%, hộ đạt SXKD giỏi các cấp đạt 178%. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị ở khu phố. Tổ chức Hội  từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 80% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Có được kết quả trên là có sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy thị trấn Thắng, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, sự tạo điều kiện của Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Đặc biệt sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Thắng. Đây là tiền đề quan trọng để Hội nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới và góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thị trấn Thắng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do có thành tích xuất sắc trên nhiệm kỳ qua Hội Nông dân thị trấn Thắng đã được Trung ương Hội ND Việt nam Hội ND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen, Hội Nông dân huyện, UBND thị trấn Thắng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2018-2023:

       1.Phát triển mới 25 hội viên. Bình quân mỗi năm phát triển 5 hội viên.

  1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
  2. Phấn đấu đến năm 2023:100% chi hội có báo nông thôn ngày nay, tạp chí hội.
  3. Tập huấn khoa học kỹ thuật: Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn KHKT cho hội viên, nông dân.
  4. Tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho nông dân:

Hàng năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 30 lượt hội viên, nông dân.

Mỗi năm tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 25 lượt hội viên, nông dân.

  1. Hàng năm tăng từ 2-3% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu đến năm 2023có 85-90 % hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
  2. Phấn đấu tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân mỗi năm là 5.000.000đ.
  3. Xây dựng quỹ Hội: đến năm 2023 bình quân quỹ/ hội viên đạt: 250.000 đồng.
  4. Mỗi năm có từ 80% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Không có chi hội, yếu kém....

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và văn bản

Bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch Hội Nông Dân huyện phát biểu .

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa và văn bản

Ông Chu Văn Giang BT Đảng ủy phát biểu

Theo đó Đại hội thực hiện công tác cán bộ, ( Bỏ phiếu kín) bầu BCH khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2023 kết quả 09 ông bà được bầu với số phiếu cao; Bà Nguyễn Thị Vượng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông Dân thị trấn Thắng, ông Ngô Quang Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội; Đại hội bầu 02 đại biểu dự Đại hội cấp trên: Bà Cao Thị Bình và ông Nguyễn Văn Luận.BCH mới ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội ND huyện, lãnh đạo thị trấn Thắng.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH mới

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

BCH khóa mới 2018-2023 ra mắt - Lãnh đạo Hội Nông Dân huyện bà Hoàng Thị Phương, Bí Thư Đảng ủy Chu Văn Giang, Phó BT Thường trực Đảng ủy Nguyễn Tiến Nam chụp ảnh lưu niệm cùng BCH.

“ Hội Nông Dân thị trấn Thắng là đơn vị thứ 09/26 đơn vị xã, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, dự kiến tháng 5/2018 sẽ tổ chức Đại hội cấp huyện, Hội Nông Dân thị trấn Thắng luôn là tốp đầu trong công tác thi đua toàn huyện và được xếp loại đơn vị “Vững mạnh xuất sắc” bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch Hội Nông Dân huyện nói.

Hương Giang