12trip.vn

Ca sĩ Huy Khánh ( Châu Minh- Hiệp Hòa) hát : Tình cha

Nhịp cầu nhân ái

Đêm qua 09/6/2018 Huy Khánh ( xã Châu Minh- Hiệp Hòa)  cùng bạn diễn của Trung tâm trẻ em khuyết tật Việt Nam đã hát tại thị trấn Thắng; Huy Khánh là con của một người lính bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh; Huy Khánh bị mù cả hai mắt nhưng anh không mù trong lý trí và tình cha...Mời bạn nhấn vào đường linhk dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=eq3VHQWZP3I

Nhã Linh