Home Tin Tức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông báo giờ làm việc mùa Hè

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông báo giờ làm việc mùa Hè

by Nguyễn Chí Tuệ

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông báo giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông báo giờ làm việc mùa Hè được thực hiện cụ thể như sau: 

Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; 

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

Theo thông báo, giờ làm việc mùa Hè được thực hiện từ ngày 16/4/2021 đến ngày 15/10/2021.

Nguồn :(BGĐT)

Related Articles

Leave a Comment