Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

Đăng bởi HiephoaNet

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh quán triệt mục tiêu, ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 – 2019.

Cụ thể, chủ đề năm học là giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên (HSSV); tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Khai giảng năm học mới (2017-2018) tại trường Tiểu học- THCS xã Đại Thành.

Đồng thời thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học mới, đó là: Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ thị cũng nêu 5 giải pháp thực hiện cho năm học mới, đó là: Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây!

Phương Nhung

 

Bài liên quan