Trang chủ Tin Tức Chỉ thị chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Chỉ thị chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Đăng bởi HiephoaNet

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước làm 2 trẻ em tử vong. Mặc dù UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; tuy nhiên một số cấp ủy, chính quyền xã lại có dấu hiệu lơ là, chủ quan, chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác này. Việc tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa kịp thời còn hình thức, mang tính chất đối phó, chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn rất hạn chế; kinh phí bố trí cho hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em nói riêng còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; người dân, các hộ gia đình có trẻ em còn chủ quan, buông lỏng, thiếu sự giám sát, quản lý con em mình; bản thân trẻ em thiếu kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng cứu và tự cứu đuối nước, ….

Hậu quả của đuối nước và các biện pháp phục hồi chức năng | Vinmec

( ảnh minh họa)

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại nêu trên, giảm thiểu tối đa các vụ việc tai nạn đuối nước đáng tiếc trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị chỉ đạo việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. Trong đó, Phòng Lao động- TB&XH huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã và đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em thôn, tổ dân phố; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; đặc biệt là công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản có liên quan; tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cho trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; Kịp thời nắm bắt thông tin về các trường hợp trẻ em đuối nước trên địa bàn huyện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu biện pháp trợ giúp; tổng hợp báo cáo theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức. Đổi mới phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em. Phân bổ tiết học ngoại khóa về nội dung phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em và có tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh; Triển khai thí điểm các mô hình dạy bơi trong các trường tiểu học, THCS. Chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã kiểm tra, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao gây tai nạn đuối nước trẻ em để tổ chức cảnh báo kịp thời; Chỉ đạo các trường học có biện pháp phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lý trẻ em, nhất là trong dịp chuẩn bị nghỉ hè; Tăng cường công tác chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước; nâng cao năng lực, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn, điều trị đối với trẻ em tai nạn thương tích. Tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cứu đối với các trường hợp bị tai nạn thương tích, cứu đuối an toàn cho người dân trên địa bàn, trong đó có trẻ em. Phòng Văn hóa-Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em; tăng cường thanh, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định an toàn tại các bể bơi; kiểm soát các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, cảnh báo về tình hình tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em để người dân thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt trong dịp nghỉ hè; xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự, các thông điệp truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định và tham mưu bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, ưu tiên đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí an toàn cho trẻ em, công tác truyền thông và các hoạt động cảnh báo tai nạn thương tích trẻ em (đặt biển báo tại các điểm có nguy cơ cao gây đuối nước trẻ em); trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt,… đảm bảo quy định của pháp luật.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc tổ chức rà soát lại hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện; tăng cường chỉ đạo, giám sát tổ chức, cá nhân đang sở hữu các ao, hồ, đập, … yêu cầu tiến hành làm rào chắn an toàn, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm; áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng. Phòng Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo việc tổ chức rà soát, kiểm tra các mỏ đất, cát, khoáng sản,… khai thác xong nhưng không hoàn trả lại mặt bằng tạo các ao, hồ, hố sâu nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em để có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước. Phòng Nội vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất đưa chỉ tiêu giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em gắn với nhiệm vụ người đứng đầu, là một chỉ tiêu tính điểm thi đua hàng năm của UBND các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em xã và đội ngũ cộng tác viên thôn, tổ dân phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ gắn với công tác thi đua khen thưởng; Tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng về phòng, chống đuối nước trẻ em trong quý III/2020 tại xã, thị trấn trên 3 phương thức: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt tập trung nâng cao nhận thức của người dân, nhất là các gia đình có trẻ em thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý trẻ em; chủ động trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình. Thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm túc, hiệu quả, không qua loa, hình thức. Bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn; vận động, xã hội hóa xây dựng, lắp đặt bể bơi tại các trường học để triển khai việc dạy bơi cho trẻ em. Giao trách nhiệm cho trưởng các thôn, tổ dân phố huy động nhân lực, vật lực sửa chữa, dọn dẹp các nhà văn hóa, sân thể thao,… mở cửa thường xuyên cho trẻ em vui chơi lành mạnh, sinh hoạt hè an toàn, bổ ích; hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp nghỉ hè. Kịp thời nắm bắt thông tin vụ việc có liên quan đến tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn; kiểm tra, nghiên cứu làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan; có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về UBND huyện. Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra vụ việc tai nạn thương tích, đuối nước nghiêm trọng liên quan đến trẻ em do nguyên nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; giám sát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp cảnh báo kịp thời, chủ động phòng ngừa; tích cực triển khai phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Huyện đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh trong các nhà trường thông qua các hoạt động tập trung, diễn đàn, tập huấn,… nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Lồng ghép hoạt động phòng chống đuối nước vào các hoạt động đoàn đội; chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tích cực tổ chức các hoạt động hè phong phú, an toàn, bổ ích. Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong quý III/2020 bằng hình thức phù hợp.

Nguyễn Phương-Hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận