Trang chủ Tin Tức Chấn chỉnh việc giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chấn chỉnh việc giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Đăng bởi HiephoaNet

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa huyện và cấp xã. Qua kiểm tra, giám sát, cơ bản các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chinh cho tổ chức, công dân. Tuy nhiên còn một số UBND xã, thị trấn trong giờ hành chính có lúc không bật camera giám sát, gặp lỗi hệ thống không kịp thời báo cáo… Qua hệ thống camera giám sát còn tình trạng cán bộ, công chức cấp xã đi muộn, về sớm…

Bộ phận một cửa xã Đông Lỗ

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Để việc giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo công khai, minh bạch, hướng đến phục vụ tốt hơn cho tổ chức công dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, như chấp hành nghiêm giờ hành chính; mở camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông suốt trong giờ hành chính; ứng xử hòa nhã, đúng mực với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác; mỗi cán bộ, công chức phải có biển chức danh để bàn, đeo thẻ công chức khi làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự. Phân công công chức theo dõi vận hành camera giám sát. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm về diện tích, trang thiết bị và hoàn thiện hệ thống bảng, biển, sổ sách…

Nguyễn Phương- Hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận