Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 29/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong toàn ngành, phấn đấu đạt các mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường trong sạch, lành mạnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu ít nhất 46% số xã, phường hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2011; triển khai thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 và Đề án phát triển Trường THPT Chuyên giai đoạn 2010-2020.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện tích cực đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học và giáo dục mũi nhọn. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hoá truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện giảm tải nội dung dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, trang bị năng lực nghề nghiệp giúp học sinh có khả năng thích ứng với biến đổi của xã hội; đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tăng cường ngoại khoá, tổ chức cho học sinh tham quan thực tế.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; triển khai áp dụng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Đẩy mạnh công khai về tài chính, chất lượng giáo dục, các điều kiện giáo dục; mở rộng dân chủ hoá trong đội ngũ giáo viên. Chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát các thủ tục hành chính.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT, phổ thông DTNT bảo đảm công bằng, khách quan.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Duy trì, củng cố và phát triển hệ thống trường lớp, học sinh hợp lý; tập trung sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non để thực hiện phổ cập. Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thiết bị dạy học.

Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. Thực hiện tổng kết Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Nguồn http://www.bacgiang.gov.vn/default.aspx?3.DH_KL_DETAIL-7.222-8.1-13.0

 

Bài liên quan

Gửi bình luận