Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Cây Xuân- Cây Đời

Cây Xuân- Cây Đời

by Ngô Văn

Cây cổ thụ không về hưu với đất
Bậc cao niên không hưu trí với đời

Mượn câu khoán thủ
CÂY do trời đất sinh ra
CỔ xưa người dạy mộc là môi sinh
THỤ phong vờn nắng bình minh
KHÔNG quên bám đất cho mình chắc cây
VỀ lâu khắp đó cùng đây
HƯU thành nhất khoảnh lộc đầy mộc vương
VỚI người gần gũi thân thương
ĐẤT nơi danh thắng giang sơn tìm về
*
BẬC thang vùng núi sơn khê
CAO cao vươn tới bốn bề mây bay
NIÊN cũ qua xuân mãn đầy
KHÔNG ai quên được rừng cây rừng người
HƯU rồi ai mấy rong chơi
TRÍ minh tâm sáng vẫn ngời thơ ca
VỚI thơ nốt nhạc tỏa xa
ĐỜI vui như bản tình ca rừng đời
Núi Ngóc 13/1/2021

Related Articles

Leave a Comment