Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo cấp huyện có trình độ đại học trở lên

Hiệp Hòa: phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo cấp huyện có trình độ đại học trở lên

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhằm thống nhất nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp và cán bộ, đảng viên về các quan điểm, nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Hiệp Hòa đang thực hiện trẻ hóa cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo kết hợp ba độ tuổi hợp lý bảo đảm tính kế thừa và chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Giải pháp được coi trọng hàng đầu trong thực hiện chiến lược cán bộ của huyện là việc đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, Hiệp Hòa tăng dần cán bộ được đào tạo chính quy, trên đại học và tăng chi ngân sách địa phương cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phấn đấu năm 2010, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 60-70% có trình độ lý luận chính trị cử nhân cao cấp. 100% cán bộ chủ chốt cơ sở có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

 

Theo báo Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận