Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa UBND các xã, thị trấn trực thuộc Hiệp Hòa

UBND các xã, thị trấn trực thuộc Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet

Danh sách và thông tin liên hệ của UBND các Xã, Thị trấn trực thuộc UBND Huyện Hiệp Hòa

TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

UBND thị trấn Thắng

3 872 394

2

UBND xã Bắc Lý

3 892 115

3

UBND xã Châu Minh

3 892 009

4

UBND xã Đại Thành

3 872 806

5

UBND xã Danh Thắng

3 872 406

6

UBND xã Đoan Bái

3 872 675

7

UBND xã Đông Lỗ

3 892 173

8

UBND xã Đồng Tân

3 872 416

9

UBND xã Đức Thắng

3 872 378

10

UBND xã Hoà Sơn

3 872 811

11

UBND xã Hoàng An

3 872 413

12

UBND xã Hoàng Lương

3 872 541

13

UBND xã Hoàng Thanh

3 872 273

14

UBND xã Hoàng Vân

3 872 730

15

UBND xã Hợp Thịnh

3 872 549

16

UBND xã Hùng Sơn

3 872 722

17

UBND xã Hương Lâm

3 892 018

18

UBND xã Lương Phong

3 872 448

19

UBND xã Mai Đình

3 892 019

20

UBND xã Mai Trung

3 872 124

21

UBND xã Ngọc Sơn

3 872 131

22

UBND xã Quang Minh

3 872 805

23

UBND xã Thái Sơn

3 872 796

24

UBND xã Thanh Vân

3 872 699

25

UBND xã Thường Thắng

3 872 045

26

UBND xã Xuân Cẩm

3 892 087

 

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Bài liên quan

Gửi bình luận