Trang chủ Tin TứcKinh tế Giáo viên nghỉ hưu từ ngày 1/1/1994 – 1/5/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên?

Giáo viên nghỉ hưu từ ngày 1/1/1994 – 1/5/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên?

Đăng bởi HiephoaNet

Sáu kiến nghị quan trọng của Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội gửi Hội nghị TƯ lần 6 khóa XI.

Thứ nhất: Đề nghị đánh giá thực chất nền giáo dục hiện nay. Mọi nghị quyết cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, có sự tham gia đóng góp của các tầng lớp xã hội, có như vậy Nghị quyết mới ban hành bám sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao.

Thứ hai: Nhà nước xem xét và chấn chỉnh lại hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng gắn kết giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục dạy nghề, khắc phục những lệch lạc có tính hệ thống hiện tại, giải quyết tốt, hợp lý phân luồng,liên thông mềm dẻo, linh hoạt trong toàn bộ hệ thống,đảm bảo tính tương thích đồng bộ với cơ chế, tốc độ và yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thứ ba: Chương trình SGK, đội ngũ giáo viên và trường sở với trang thiết bị đầy đủ là ba vấn đề cốt lõi của giáo dục. Đề nghị Nhà nước tập trung đầu tư  giải quyết  dứt điểm những vấn để bất cập kể trên.

Thứ bốn: Đề nghị kiểm tra một cách nghiêm túc toàn bộ vấn đề đầu tư, chi tiêu ngân sách Nhà nước và đóng góp của dân cho giáo dục. Đề nghị tách hệ thống lương giáo viên ra khỏi hệ thống lương hành chính sự nghiệp trong việc cải cách sắp tới. Trước mắt, đề nghị giáo viên nghỉ hưu từ ngày 1/1/1994 – 1/5/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên đảm bảo công bằng và hợp đạo lý.

Thứ năm: Thành lập Ủy ban GD&ĐT Quốc gia giúp Đảng và Chính phủ điều phối toàn bộ công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Thứ sáu: Đảng mạnh dạn cải cách cơ chế tuyển chọn và sử dụng trí thức hiện nay, đổi mới tư  duy và công tác lựa chọn, đào tạo và sử dụng những người đủ tâm, đủ tầm cho phát triển giáo dục.

Theo GDVN- http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nguyen-PCT-nuoc-Nguyen-Thi-Binh-Giao-duc-Viet-Nam-di-nguoc-quy-luat/231324.gd

 

Bài liên quan

Gửi bình luận