Trang chủ Tin TứcKinh tế Huyện ủy Hiệp Hòa: Học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI)

Huyện ủy Hiệp Hòa: Học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI)

Đăng bởi HiephoaNet
Sáng ngày 22/1/2013, Ban thường vụ huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương đảng, khóa 11.Đến dự có đ.c Mai Sơn- tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy; các huyện ủy viên, bí thư, phó bí thư, thường trực đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, cán bộ chuyên viên các ban xây dựng đảng, trung tâm BDCT và văn phòng huyện ủy.
 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, BTV huyện uỷ yêu cầu đại biểu tập trung nghe quán triệt, kết hợp nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện bản thu hoạch để nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện nội dung các nghị quyết, kết luận. Tại hội nghị, đại biểu đã được các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy trình bày các chuyên đề gồm: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
  Theo Kế hoạch của BTV huyện uỷ, sau hội nghị các Đảng uỷ trực thuộc và cấp ủy cơ sở bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 của BTV huyện uỷ để việc triển khai Nghị quyết ở cơ sở bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, các cán bộ chủ chốt cấp uỷ tập trung nghiên cứu từng việc cần làm theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết để vận dụng hiệu quả vào địa phương, đơn vị mình, chủ động  đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.
 
 
 
 
 
 
Bài Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa. Ảnh Nguyễn Khắc Hùng- Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bài liên quan

Gửi bình luận