Trang chủ Tin TứcKinh tế Ký giao ước thi đua các huyện đồng bằng, trung du và thành phố năm 2011

Ký giao ước thi đua các huyện đồng bằng, trung du và thành phố năm 2011

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng 7/4/2011, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị ký giao ước và phát động chương trình thi đua, khen thưởng Khối các huyện đồng bằng, trung du và thành phố năm 2011, gồm các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XI và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2011, các huyện, thành phố trong Khối đã thống nhất triển khai công tác thi đua tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2011 và 5 năm (2011-2015) theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công sở, có thái độ, phong cách phục vụ nhân dân văn minh lịch sự; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý kinh tế, tài sản của Nhà nước; tổ chức tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể của đơn vị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nội bộ đoàn kết; tăng cường biện pháp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả các đợt thi đua…

Trên cơ sở mục tiêu thi đua năm 2011, Khối các huyện đồng bằng, trung du và thành phố triển khai tổ chức phong trào thi đua làm 02 đợt, gồm thời gian đợt 01 từ nay đến 30/6; đợt 02 từ  1/7 đến 31/12/2011./.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận