Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Trên 20 tỷ đồng tu bổ và tôn tạo di tich trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Trên 20 tỷ đồng tu bổ và tôn tạo di tich trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet
Đến nay, trên địa có bàn huyện Hiệp Hòa có 413 di tích lịch sử- văn hóa các cấp( gồm 119 đình, 144 chùa, 22 nghè, 18 đền, 8 nhà thờ đạo, 26 lăng mộ, còn lại là điểm lưu niệm, miếu, giếng cổ .v.v.); trong đó có 92 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp Bộ và cấp tỉnh
 
 
Trong những năm qua, di tích lịch sử văn hóa được quan tâm tu bổ, tôn tạo từ nguồn ngân sách của Nhà nước và nguồn xã hội hóa. Có 44 di tích được Nhà nước đầu tư cho công tác trùng tu tôn tạo với số tiền 20,3 tỷ đồng, trong đó cấp Bộ đầu tư 18,4 tỷ đồng, cấp tỉnh đầu tư 1,63 tỷ đồng, kinh phí xã hội hóa là 13 tỷ đồng.
 
Với những di tích cấp Quốc gia, nguồn kinh phí tu bổ phần lớn là của Nhà nước như: đình Lỗ Hạnh được Nhà nước đầu tư với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, Cụm di tích ATKII gồm: đình Chợ Vân, đình Vân Xuyên, Soi Đền, Nhà cụ Ngô Văn Thấu, Ngô Văn Đông, Nguyễn Văn Chế và Đình Xuân Biều trong những năm qua được Nhà nước đầu tư 8,3 tỷ đồng (trong đó có khu nhà Trưng bày truyền thống ATKII là 2 tỷ). Còn lại các di tích khác đã xếp hạng phần lớn được Nhà nước đầu tư hỗ trợ từ 20 đến 100 triệu đồng và từ nguồn kinh phí xã hội hóa;
 
Các di tích lịch sử – văn hóa được tu bổ, tôn tạo đã góp phần vào việc nâng cao nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thu hút khách trong và ngoài huyện đến thăm quan.
 
Phạm Thị Hải Yến
Trung tâm Văn hóa Thể thao Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận