Trang chủ Tin TứcKinh tế Đoan Bái triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5

Đoan Bái triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy Hiệp Hòa, Sáng 10/9 Đảng ủy xã Đoan Bái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương (khoá XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã; Hiệu trưởng hiệu phó các nhà trường; Trưởng phó thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể xã.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Hiền – Phó ban tuyên giáo huyện truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 5 như:  Kết luận về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992; kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 7 ( (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương Đảng (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020…. Triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XI.

Sau khi nắm bắt nghị quyết, Đảng ủy xã sẽ triển khai tới các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XI) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua đây tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản và tinh thần của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác để tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Vân Anh + Thuân

Bài liên quan

Gửi bình luận