Trang chủ Tin TứcKinh tế Ban chỉ đạo Công tác DSKHHGĐ tỉnh Bắc Giang làm việc với huyện Việt Yên

Ban chỉ đạo Công tác DSKHHGĐ tỉnh Bắc Giang làm việc với huyện Việt Yên

Đăng bởi HiephoaNet
 Ngày 9/1/2013, Ban chỉ đạo Công tác DSKHHGĐ tỉnh Bắc Giang làm việc với huyện Việt Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch TT UBND huyện và các thành viên BCĐ Công tác DSKHHGĐ huyện Việt Yên.
 
 
Ông Đỗ Xuân Viết, Giám đốc TTDSKHHGĐ huyện Việt Yên đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Công tác DSKHHGĐ năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ công tác DSKHHGĐ năm 2013. 
 
Năm 2012, huyện Việt Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác DSKHHGĐ về các chỉ tiêu giảm sinh; thực hiện các Dự án, Chương trình mục tiêu ( Dự án bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, Dự án tầm soát các dị dạng bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh); Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; kết quả thực hiện chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh…
 
Tính đến 31/12/2012, Dân số huyện Việt Yên là 169.837 người. Tỷ suất sinh là 21,29%o so với cùng kỳ tăng 3,94%. Số trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 11,95%,( tăng 1,97% so với năm 2011). Số trẻ sinh ra là nữ chiếm 46,O%. Tỷ lệ Nam/Nữ là 118/100( năm 2011 tỷ lệ Nam/Nữ là 120/100)…
 
Ban chỉ đạo Công tác DSKHHGĐ của tỉnh và huyện đã thảo luận các nội dung và kết quả công tác DSKHHGĐ năm 2012 ở Việt Yên và nêu lên một số tồn tại về công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện Công tác DSKHHGĐ trên địa bàn huyện. Một trong các tồn tại đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2012.
 
Năm 2013, huyện Việt Yên tập trung phấn đấu giảm tỷ xuất sinh trong năm O,12%O, giảm sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 10,0% năm; giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con đầu lòng trước tuổi 22 xuống mức thấp nhất; duy trì tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 78%.   
 
Để thực hiện có kết quả các mục tiêu trên, Việt Yên tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ công tác DSKHHGĐ các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ dân số cấp xã,CTV dân số; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số KHHGĐ; nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật, cung cấp đầy đủ các biện pháp KHHGĐ thuận tiện, an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về công tác DSKHHGĐ năm 2013 đã đề ra.
 Hoàng Thương 

Bài liên quan

Gửi bình luận