Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện NQ số 08- NQ/TW của Bộ chính trị

Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện NQ số 08- NQ/TW của Bộ chính trị

Đăng bởi HiephoaNet
Ngày 28/12/2012, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.
Kế hoạch xác định những nhiệm vụ chủ yếu của huyện thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao của huyện Hiệp Hòa ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc;
Theo đó, kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm như; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng; Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao; các mục tiêu cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao như: hàng năm các thôn(làng), khu phố tổ chức thi đấu giao lưu và các giải thể thao từ 260 đến 280 cuộc; các xã, thị trấn hàng năm tổ chức từ 200 đến 230 giải thể thao. Tổ chức từ 12 đến 15 giải cấp huyện, tham dự cấp tỉnh từ 14 đến 16 giải và tập trung vào các môn thể thao có thế mạnh của huyện như: Vật, Võ, Bóng chuyền, Kéo co .v.v; Tổ chức tập luyện tham dự Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2013, lần thứ VIII năm 2017 tỉnh Bắc Giang xếp hạng thứ 4/10 huyện, thành phố trong tỉnh.
Để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế và đông đảo quần chúng nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu của các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ thể dục thể thao trong huyện.
Phạm Thị Hải Yến
Trung tâm Văn hóa Thể thao Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận