Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hòa: gần 1 tỷ 440 triệu đồng hỗ trợ sản xuất lúa lai, lúa chất lượng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Hiệp Hòa: gần 1 tỷ 440 triệu đồng hỗ trợ sản xuất lúa lai, lúa chất lượng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Đăng bởi HiephoaNet

UBND huyện Hiệp Hòa vừa triển khai kế hoạch phát triển sản xuất lúa lai, lúa chất lượng và xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong năm 2013, nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, góp phần tăng năng suất lúa bình quân của huyện lên trên 56 tạ/ha.

Theo đó, diện tích lúa lai, lúa chất lượng trong năm 2013 được hỗ trợ là 3.000ha, ở vụ xuân và vụ mùa; Cánh đồng mẫu lớn gồm 4 cánh đồng lúa với diện tích 140 ha trong hai vụ và 1 cánh đồng lạc giống với diện tích gần 20 ha. Huyện sẽ dành gần 1 tỷ 440 triệu đồng để hỗ trợ sản xuất lúa lai, lúa chất lượng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, với cơ chế hỗ trợ riêng của huyện là 20.000đ/kg lúa lai, 5.000đ/kg lúa chất lượng; 70% thuốc bảo vệ thực vật cho cánh đồng lúa và 50% giá giống với cánh đồng lạc. Đồng thời hỗ trợ kinh phí tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Những giống lúa được hộ trợ gồm Syn6, Thục Hưng 6, Đắc ưu 11, Kim ưu 18, BTE- 1, Hòa gia 8, Bio404. TH3-3, LC212, HKT99, Aize XL, QR1, RTV, Bắc thơm số 7, Nàng Xuân, Hương thơm số 1, HT 6, VS1, LT2 và giống lạc L14.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Bài liên quan

Gửi bình luận