Trang chủ Tin TứcKinh tế Việt Yên: Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tổ chức hội nghị lần thứ 14

Việt Yên: Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tổ chức hội nghị lần thứ 14

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Việt Yên khoá XXI tổ chức hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Tống Ngọc Bắc, TUV, Bí thư Huyện uỷ đã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì kỳ họp

Các đồng chí về dự hội nghị đã nghe báo cáo về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2013. Đánh giá kết quả ước thực hiện ngân sách năm 2012; xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. Báo cáo kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ năm 2012; phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2102 của BTV huyện uỷ và NQ của BTV huyện uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2013.

BCH Đảng bộ đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo tại hội nghị. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Việt Yên năm 2012 và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

Năm 2012, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước và biến động của giá cả một số mặt hàng đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôị trên địa bàn huyện, trực tiếp là kết quả sản xuất của các doanh nghiệp…Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong huyện nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2012 trên địa bàn vẫn đạt kết quả khá. Tình hình an ninh chính tri, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân được cải thiện.

Tổng giá trị sản xuất tăng 34,37%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 8,86%, giá trị sản xuất Nông – Lâm nghiêp- Thuỷ sản tăng 2,81%, giá trị dịch vụ tăng 0,8% ( so với năm 2011). Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, giảm gía trị sản xuất nông lâm thuỷ sản. Công nghiệp-Xây dựng tăng 2,32%, Nông-Lâm-Thuỷ sản giảm 2,72%, Dịch vụ tăng 0,4% ( so với năm 2011).

Năm 2013, huyện Việt Yên xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là: Tổng giá trị sản xuất tăng 17,67%, trong đó giá trị Công nghiệp – Xây dựng tăng 18%, Giá trị Nông – Lâm – Thuỷ sản tăng 24%.Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Thuỷ sản 14,33%, Công nghiệp – Xây dựng 69,92% và Dịch vụ 15,7%….

Hoàng Thương

Bài liên quan

Gửi bình luận