Trang chủ Tin TứcKinh tế Chế độ mới đối với giáo viên dạy thể dục

Chế độ mới đối với giáo viên dạy thể dục

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 16/11/2012, PTT Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký quyết định số 51/2012/QĐ-TTg về quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Theo quyết định này:

Chế độ bồi dưỡng

– Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Chế độ trang phục

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Phương thức thực hiện:

a) Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng;

b) Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Xem toàn văn QĐ tại đây

BBT

 

Bài liên quan

Gửi bình luận