Trang chủ Tin TứcKinh tế Đông Lỗ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đông Lỗ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đăng bởi HiephoaNet

Hôm nay, 21/11/ 2012, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Đông Lỗ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Mạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ  nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Chính – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng văn hóa, thông tin huyện và các đồng chí chuyên viên UBKT Huyện ủy Hiệp Hòa.

Sau khi nắm được mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy xã, các  đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy đã nghiêm túc tự kiểm điểm đánh giá một cách sâu sắc, công tâm, khách quan những ưu điểm, hạn chế việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá  trình công tác theo ba vấn đề cấp bách được hướng dẫn theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đó là: về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Do, Bí thư Đảng ủy xã đã tổng hợp các ý kiến đánh giá của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, đặc biệt nhấn mạnh những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo của tập thể và mỗi cá nhân và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đồng chí Phạm Văn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tổ chức Hội Nghị

Đồng Chí Trần Quang Do – Bí thư Đảng ủy xã báo cáo kiểm điểm

Đồng chí Hoàng Đăng Mạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ  nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị

Trần Tuấn Lê

Bài liên quan

Gửi bình luận