Trang chủ Tin TứcKinh tế Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 11: Tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2012.

Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 11: Tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2012.

Đăng bởi HiephoaNet

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải, trong hai ngày 14 – 15/11, UBND tỉnh đã tiến hành hội nghị thường kỳ tháng 11. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2013. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Trong ngày làm việc đầu tiên, UBND tỉnh đã giành phần lớn thời gian để nghe, thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2012; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo nội dung giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

Năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh  tiếp tục ổn định và đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,7%; trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 17,3%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 37,2%; dịch vụ 32,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN tăng trưởng khá so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất ước đạt 27.445 tỷ đồng (giá thực tế), bằng 111% kế hoạch, tăng 37,9% so với năm 2011, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất, giá trị sản xuất ước đạt 16.195 tỷ đồng, bằng 143,3% kế hoạch, tăng 64,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD, ước đạt 1,297 tỷ USD, bằng 144,1% kế hoạch, tăng 70,7% so với năm 2011. Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 2.050 tỷ đồng, bằng 107,7% so với dự toán và tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2011. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 17.200 tỷ đồng, bằng 114,6% kế hoạch và tăng 40% so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất y tế, giáo dục được tăng cường đầu tư; an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt và hiệu quả, trong đó hướng trọng tâm vào việc đề ra các giải pháp chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, triển khai tích cực các chính sách kích cầu, chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp; thu hút đầu tư giảm đáng kể; giá trị sản xuất ở khu vực ngoài quốc doanh không đạt kế hoạch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt, chậm so với yêu cầu; ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; tình trạng thất thu thuế chưa được khắc phục triệt để; một số chỉ tiêu đào tạo nghề chưa đạt kế hoạch; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp; …

Trên cơ sở kết quả ước đạt được trong năm 2012, tình hình thực tiễn ở địa phương và dự báo tình hình năm 2013, các đại biểu đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 10%; giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 1.600 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo năm 2010) 11%, giảm 2% so với ước thực hiện năm 2012;…

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải yêu cầu các ngành, địa phương cần triển khai tích cực, kịp thời các biện pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt. Giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại; bảo đảm vốn cho sản xuất; kiểm soát nợ xấu; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi. Bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu; nhập lậu sản phẩm gia súc và gia cầm. Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế – xã hội để hạn chế việc tăng giá do tâm lý. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; việc hỗ trợ cần thực hiện trên phương châm chủ động nắm bắt tình hình khó khăn, nhu cầu của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2013 phải đẩy mạnh, phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, do vậy các ngành, địa phương phải quan tâm, phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, quan tâm tìm hướng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa;…

Cũng tại hội nghị, các thành viên UBND tỉnh đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các báo cáo, tờ trình về: Chương trình, nội dung các kỳ họp UBND tỉnh năm 2013; Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2012, nhiệm vụ, biện pháp năm 2013; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2013; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chũ; Đề án công nhận thị trấn Chũ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Quy định thành lập Quỹ quốc phòng – an ninh ở xã, phường, thị trấn; Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;…

Kiều Liên

Bài liên quan

Gửi bình luận