Trang chủ Tin TứcKinh tế Tin vui thu nhập cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Tin vui thu nhập cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Đăng bởi HiephoaNet

Nhà giáo thuộc đối tượng quy định của Bộ GD-ĐT sẽ được hưởng chế độ trợ cấp từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng khi có đủ các điều kiện. Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được Bộ GD-ĐT trưng cầu ý kiến ngày 4/10.

Đối tượng áp dụng là các nhà giáo đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đang hưởng lương hưu và quyết định nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Nhà giáo thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau: Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục từ đủ 05 năm trở lên;

Đang trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc đang trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập thì nghỉ hưu.

Mức trợ cấp

Nhà giáo thuộc đối tượng và đủ điều kiện tính hưởng được trợ cấp một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

Quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 12 năm 1998, mức trợ cấp là 2 triệu đồng.

Quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, mức trợ cấp là 3 triệu đồng.

Quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp là 3,5 triệu đồng.

Nguyễn Hiền

Bài liên quan

Gửi bình luận