Trang chủ Tin TứcKinh tế Tăng cường giáo dục pháp luật, một biện pháp tích cực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

Tăng cường giáo dục pháp luật, một biện pháp tích cực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

Đăng bởi HiephoaNet

Trong những năm qua, tình hình phụ nữ Việt Nam, trong đó có  phụ nữ Bắc Giang lấy chồng người nước ngoài có chiều hướng gia tăng, bên cạnh những trường hợp kết hôn trên nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, xây dựng hạnh phúc gia đình, cũng có những cuộc hôn nhân không vì mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình, nhiều phụ nữ bị lừa gạt bằng viễn cảnh lấy chồng người nước ngoài. Nguyên nhân của tình trạng trên có rất nhiều: khó khăn về kinh tế, sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu kiến thức trong đó có sự thiếu hiểu biết pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Đứng trước thực trạng trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, những năm gần đây, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân – gia đình có yếu tố nước ngoài trong đó tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, ngày 10/7/2002 và Nghị định số 69/NĐ-CP, ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đều xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách có liên quan đến bình đẳng giới, trong đó có pháp luật về Hôn nhân và gia đình; tham mưu xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em tới 10/10 huyện, thành Hội; xây dựng chỉ tiêu thi đua ký kết thực hiện với các huyện, thành Hội, trong đó đưa chỉ tiêu 100% cơ sở Hội có danh sách theo dõi phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chỉ tiêu xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các cơ sở Hội; đồng thời, cung cấp tài liệu tuyên truyền và biên tập tài liệu hướng dẫn sinh hoạt hội viên hàng quý, chuyển tải và phát hành đến các cơ sở Hội làm tài liệu tuyên truyền; thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh nhằm tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ, trong đó có hoạt động tư vấn cho phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Từ công tác chỉ đạo như trên, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả nổi bật như: tổ chức tuyên truyền lồng ghép Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 68/2002/NĐ- CP, Nghị định số 69/2006/NĐ- CP của Chính phủ, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… kết quả được 31.459 cuộc với 2.173.204 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự; tổ chức 923 hội thi về tuyên truyền viên giỏi, phụ nữ với pháp luật, phụ nữ với môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, kiến thức Luật Hôn nhân và gia đình… có 10.758 phụ nữ tham gia; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh dân số và Luật Hôn nhân & gia đình, kết quả có 102.762 người tham gia viết bài. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam  tổ chức 5 cuộc tọa đàm về Luật Bình đẳng giới, chính sách đối với dân tộc Hoa, phòng chống BBPNTE, kết hôn có yếu tố nước ngoài với 194 lượt người tham gia; Các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức được 1.559 cuộc tập huấn về: Luật hôn nhân và gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Bình đẳng giới, Bộ luật dân sự…

Nhận thức được yêu cầu thực tiễn của việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho phụ nữ, giúp chị em biết cách ứng xử phù hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, ngày 29/4/2009, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ra quyết định số 32/QĐ- BTV, thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh. Tính đến đầu năm 2011, Trung tâm đã phối hợp các huyện, thành Hội tiến hành khảo sát nhu cầu và tổ chức 21 đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến 9/10 huyện, thành phố (trừ thành phố Bắc Giang), thụ lý và tư vấn được 120 vụ việc; tại trụ sở Trung tâm thụ lý 47 vụ việc, trong đó hầu hết các đơn yêu cầu đều tập trung vào các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Mặc dù đạt được một số kết quả song công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về quan hệ hôn nhân – gia đình có yếu tố nước ngoài vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật về Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở một số cơ sở Hội chưa thường xuyên. Năng lực, trình độ và kỹ năng tuyên truyền về pháp luật nói chung, Luật Hôn nhân và gia đình nói riêng của đội ngũ cán bộ Hội nhất là cán bộ Hội ở cơ sở còn hạn chế nên chất lượng tuyên truyền chưa cao. Sự phối hợp giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội LHPN tỉnh với Phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp để tư vấn cho các trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài chưa chặt chẽ nên kết quả đạt được chưa nhiều. Nhận thức của một bộ phận hội viên phụ nữ về vấn đề kết hôn với người nước ngoài, tránh bị lợi dụng còn hết sức mơ hồ; việc theo dõi danh sách phụ nữ lấy chồng nước ngoài được thực hiện song vấn đề nắm bắt cuộc sống của phụ nữ Bắc Giang lấy chồng người nước ngoài ít được quan tâm.

Nhằm tăng cường hoạt động năm 2011 và những năm tiếp theo, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp về việc phối hợp tư vấn cho phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Theo đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh sẽ tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho các đối tượng phụ nữ Bắc Giang kết hôn có yếu tố nước ngoài ở các nội dung: Pháp luật có liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài; tư vấn, hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho các cô dâu lấy chồng người nước ngoài; giới thiệu một số nét chính về phong tục, tập quán, những địa chỉ tin cậy để các cô dâu liên hệ khi cần được can thiệp, bảo vệ tại nước sở tại.

Ngoài ra, mỗi cấp Hội cần tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật Hôn nhân và gia đình nói riêng cho đội ngũ cán bộ Hội để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; chú trọng tuyên truyền hội viên, phụ nữ cảnh giác với thủ đoạn mua bán người thông qua quan hệ hôn nhân – gia đình, hướng dẫn chị em tìm đến những địa chỉ cần thiết để được tư vấn, hướng dẫn (Cơ quan tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng Luật sư…), đặc biệt quan tâm đến đối tượng: phụ nữ muốn kết hôn với người nước ngoài, muốn cho con nuôi người nước ngoài đồng thời nắm bắt đời sống của những cô dâu Việt Nam, cô dâu Bắc Giang lấy chồng người nước ngoài để bổ sung thông tin cho công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.

 

Tuyết Trinh, HLHPN Bắc Giang gửi trực tiếp cho Hiephoa.net


 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận