Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Giới thiệu website của các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh Bắc Giang

Giới thiệu website của các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh Bắc Giang

Đăng bởi HiephoaNet

Dưới đây là địa chỉ Website của các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang.

Phòng GD Lạng Giang:   http://pgdlanggiang.edu.vn/

Phòng GD Lục Nam:       http://lucnam.edu.vn

Phòng GD Yên Dũng:    http://yendung.bacgiang.edu.vn

Còn 7/10 đợn vị chưa có Website.

Hiephoa.net trân trọng giới thiệu.

BBT

Bài liên quan

Gửi bình luận