Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Bầu cử HĐND huyện, Hiệp Hòa có 9 đơn vị bầu cử và được bầu 40 đại biểu

Bầu cử HĐND huyện, Hiệp Hòa có 9 đơn vị bầu cử và được bầu 40 đại biểu

by HiephoaNet

Nguồn bacgiang.gov.vn

Related Articles

Leave a Comment