Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hoà triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

Hiệp Hoà triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

by HiephoaNet

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, UBND Huyện Hiệp Hoà vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát huy nguồn nhân lực – Giải quyết việc làm và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015, đây là 1 trong 4 chương trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động, giảm hộ nghèo, những người thiệt thòi, yếu thế được trợ giúp, tạo điều kiện vươn lên hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh, an toàn. Để thực hiện được mục tiêu trên, trong năm 2011 huyện sẽ triển khai thực hiện Đề án phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, phối hợp các trượng đại học, cao đẳng, trung cấp nghề để có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân và lao động lành nghề. Việc đào tạo nghề này sẽ theo nhu cầu của xã hội để tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.  Ngoài ra, huyện tập trung triển khai chương trình giảm nghèo, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức giảm nghèo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghèo như tín dụng ưu đãi, nhà ở, các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, nước sạch…), tạo điều kiện cho người nghèo tự phấn đấu thoát nghèo, vươn lên khá giả và giúp đỡ người khác thoát nghèo bền vững. Đối với chính sách bảo đảm an sinh xã hội, huyện tập trung vào xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi, đảm bảo trợ cấp xã hội cho người tàn tật nặng, trẻ mồ côi, người già cô đơn, người bị hậu quả chất độc hoá học do chiến tranh… để có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng, có cơ hội tiếp cận dịch vụ công thiết yếu. Phấn đấu tăng tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, phân biệt đối xử, ngược đãi trẻ em. Huyện cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công, không còn hộ gia đình chính sách người có công thuộc hộ nghèo.

Theo đó, giai đoạn 2011 – 2015, toàn huyện phấn đấu đào tạo nghề cho 11 nghìn lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hang năm từ 2,5 – 3%, phấn đấu đến hết năm 2015 không còn xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%.

Vân Anh

Related Articles

Leave a Comment