Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa xây dựng 43 mô hình “Dân vận khéo”

Hiệp Hòa xây dựng 43 mô hình “Dân vận khéo”

by HiephoaNet

Nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên thời gian qua phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Theo đó mỗi cơ sở đăng ký xây dựng từ 01-02 mô hình trên cơ sở những vấn đề nổi cộm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển kinh tế – xã hội; xóa đói giảm nghèo; khuyến học, khuyến tài; giữ gìn an ninh trật tự và làm đường giao thông liên thôn, liên xã; thực hiện pháp lệnh dân số – KHHGĐ; xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa; giải quyết các vấn đề, các đòi hỏi bức xúc của địa phương cơ sở; đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương tạo ra hướng phát triển tích cực ở cơ sở…Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Huyện ủy Hiệp Hòa đã chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp chặt chẽ với UBND huyện chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt nội dung “năm dân vận của chính quyền”, phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời gắn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ với xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh. Do đó đến nay toàn huyện đã xây dựng được 43 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Thời giam tới, Huyện ủy Hiệp Hòa tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ sở đăng ký xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang

 

Related Articles

Leave a Comment