Home Tin TứcKinh tế Biết mình…!

Biết mình…!

by HiephoaNet

Nhân dịp 20-11, có người tặng cái áo đẹp, mở ra mặc thì chật. Trộm nghĩ:  Người ta nghĩ mình nhỏ bé nhưng thật ra thì mình cũng rất… vĩ đại.

Nhân dịp 21-6, lại có người tặng cái áo đẹp, mở ra mặc thì rộng. Lại trộm nghĩ: Người ta tưởng mình to lớn, nhưng thật ra thì mình rất… bé nhỏ.

Đi mua một cái áo. Mở ra mặc thì vừa. Lại trộm nghĩ: Chỉ mình mới biết là mình thế nào…

Ngọc Oanh


Related Articles

Leave a Comment