Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hoà: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 34,4% so cùng kỳ

Hiệp Hoà: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 34,4% so cùng kỳ

Đăng bởi HiephoaNet

Giai đoạn 2011-2015, Hiệp Hòa tập trung triển khai thực hiện 4 chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm, trong đó 2 chương trình phát triển kinh tế gồm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp- TTCN và dịch vụ.

Để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm giai đoạn 2011-2015, ngay từ đầu năm 2011 huyện Hiệp Hoà đã tích cực tập trung chỉ đạo đạt kế hoạch trên một số lĩnh vực chính, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 14-16% và tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 644,9 tỷ đồng (giá so sánh 1994), đạt 51,2% KH, tăng 34,4% so cùng kỳ, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 310 tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ, công nghiệp – xây dựng đạt 163,9 tỷ đồng, tăng 52,4% so cùng kỳ; dịch vụ 171 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Ngoài ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Công nghiệp – XD 25,4%; Nông nghiệp 48,1%; dịch vụ 26,5%.

Phương Nhung – Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận