Home Tin TứcKinh tế Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 sẽ diễn ra trong tháng 9/2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 sẽ diễn ra trong tháng 9/2015

by HiephoaNet
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
 
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2010- 2015
 
Theo kế hoạch, Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, Đại hội chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 6/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tiến hành trong tháng 9/2015./.
 
Hải Huyền

Related Articles

Leave a Comment