Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thôn Tân Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới

Thôn Tân Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới

by HiephoaNet
Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới”, nhiều hộ dân ở xóm 1 thôn Tân Sơn, xãHùng Sơn đã hiến hàng vài chục đến trăm m2 tường bao, đất vườn, đất ruộng cũng như ao nuôi thủy sản để thôn mở rộng đường giao thông nông thôn. Điển hình như hộ ông Phan Văn Tiến, Phan Đức Tuyên, Phan Văn Tưởng, Tô Đức Diệm, Tô Văn Điện, Nguyễn Cao Cử, Nguyễn Cao Tường… Đây là những mô hình điểm cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
 
 
Ảnh minh họa
 
Lê Lan- VHXH

Related Articles

Leave a Comment