Trang chủ Tin Tức Bản tin huyện Hiệp Hoà tháng 6/2022

Bản tin huyện Hiệp Hoà tháng 6/2022

Đăng bởi BT V2

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 6/2022

1-Tập trung đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên một số lĩnh vực theo sự chỉ đạo của Tỉnh từ nay đến năm 2025.

Tập trung cao chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên từ 90% trở lên, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Thực hiện nghiêm chế độ bí thư cấp ủy tiếp dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân của cấp ủy viên và người đứng đầu; chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và chi bộ thôn, tổ dân phố; chế độ đi cơ sở nắm tình hình Nhân dân. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027 theo kế hoạch.

2-Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp phiên giữa năm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 109-NQ/HU ngày 12/12/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của huyện; quyết liệt chỉ đạo công tác GPMB các dự án theo kế hoạch; tập trung cao chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo công tác giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng để nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 295. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường; quyết liệt trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh và vi phạm đã rà soát, thống kê, lập biên bản theo Chỉ thị số 19-CT/TU, xong trước ngày 30/6/2022. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Chỉ đạo thu hoạch vụ Chiêm Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất hỗ trợ Nhân dân tiêu thụ nông sản. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa, bão 2022. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

3-Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý xe quá khổ, quá tải; chú trọng phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài và các vụ việc phát sinh lần đầu.

4-Quan tâm nắm tình hình đời sống Nhân dân; kịp thời có các biện pháp hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; quan tâm phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em; chú trọng tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

II-MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY 11/6/2020 CỦA BTV TU VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA ĐỂ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI; KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TU NGÀY 08/8/2021 CỦA BTV TU VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY 11/6/2020 CỦA BTV TU

        * CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY 11/6/2020 CỦA BTV TU VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA ĐỂ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Thực hiện Pháp luật về đất đai, trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về phương diện quản lý và sử dụng đất. Do đó, hiệu quả sử dụng đất đã được nâng cao, vi phạm pháp luật về đất đai đã giảm. Quản lý, sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả đã đóng góp một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là tình trạng người được giao đất tự ý hoặc chuyển nhượng cho người khác sử dụng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng nêu trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan và cán bộ quản lý trong lĩnh vực đất đai đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo và quản lý, không kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai. Mặt khác, một số cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đã nhận thức không đầy đủ hoặc cố tình vi phạm trong sử dụng đất đai. Tình hình trên đã và đang gây nhiều hậu quả phức tạp.

Tài nguyên đất là một tài sản đặc biệt quan trọng và không thể tái sinh. Việc sử dụng đất không khoa học, hợp lý và hiệu quả có thể sẽ làm mất vĩnh viễn giá trị đối với xã hội. Để công tác quản lý và sử dụng đất đai đúng luật pháp nhà nước, chấn chỉnh và khắc phục ngay những sai phạm hiện nay; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị cho các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1-Từng huyện (thành phố), từng xã (phường, thị trấn) thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra tình hình cụ thể về nội dung và mức độ vi phạm trong sử dụng đất trái với mục đích đất được giao. Tập trung chủ yếu vào 6 trường hợp đất đã được giao đã và đang chuyển sang mục đích sử dụng khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013, gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng cây lâm nghiệp, đào thành ao, hồ để nuôi trồng thủy sản; Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đào thành ao, hồ, đầm để nuôi trồng thủy sản; Chuyển đất rừng sang đất nông nghiệp trồng cây hàng năm hoặc đất phi nông nghiệp; Chuyển đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp phải thu tiền hoặc phải thuê đất; Chuyển đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở; chuyển đất vườn sang đất ở; chuyển đất lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất vườn; Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất công cộng, đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất kinh doanh thương mại dịch vụ.

Trên cơ sở kiểm tra nắm chắc tình hình đối với các vi phạm nêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có chủ trương để xử lý từng trường hợp nhằm giải quyết các tồn tại và ngăn chặn các trường hợp phát sinh mới.

Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không phải xin phép cơ quan nhà nước: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác (không phải đất lúa) sang đất trồng cây lâu năm (không phải trồng rừng) và chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm thì phổ biến rộng rãi để Nhân dân biết và thực hiện.

2-Sau khi đã tiến hành kiểm tra nắm chắc tình hình, chính quyền các cấp tổ chức thanh tra, lập biên bản vi phạm từng trường hợp cụ thể đối với đất chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật, xác định rõ nội dung vi phạm, diện tích vi phạm và người được giao đất vi phạm (bao gồm tất cả các trường hợp đã vi phạm nhưng chưa tiến thành lập biên bản vi phạm) đế áp dụng hình thức xử lý theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Giao chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo, hoàn toàn chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Thời gian hoàn thành trước 30/8/2020. Cấp ủy đảng các cấp, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp.

3-Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp dưới triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh tra xử lý các vụ việc sai phạm về sử dụng đất ở các địa phương. Kiểm tra công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý về đất đai, rà soát các trường hợp đã tự chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định nhưng có tài sản gắn liền với đất, các trường hợp đất đã chuyển mục đích sử dụng nhưng không thể khôi phục lại mục đích sử dụng đất ban đầu, các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai… để có giải pháp xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Mặt khác, cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các địa phương và cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất, đặc biệt là đối với các địa phương tiếp tục để tái diễn những vi phạm về đất đai nêu trên sau ngày Chỉ thị được ban hành.

4-Các huyện ủy, thành ủy căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện ở địa phương mình.

        * KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TU NGÀY 08/8/2021 CỦA BTV TU VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY 11/6/2020 CỦA BTV TU VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA ĐỂ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 19-CT/TU), nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý, sử dụng đất đai đã được nâng lên rõ rệt, bước đầu tạo sự lan tỏa, từng bước hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai phát sinh mới tại các địa phương.

Tuy nhiên, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Chỉ thị số 19-CT/TU chưa hoàn thành; tiến độ thực hiện ở các địa phương còn rất chậm; việc triển khai ở một số huyện còn chưa quyết liệt, chưa đồng bộ, chủ yếu mới dừng lại ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo, rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu; kết quả xử lý vi phạm còn rất hạn chế, tỷ lệ số vụ xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây viết tắt là Nghị định số 91/2019/NĐ-CP) đạt thấp (ở mức dưới 5%), trong khi đó vi phạm mới tiếp tục phát sinh ở một số địa phương nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; chưa làm rõ trách nhiệm và xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn.

Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính vẫn thuộc về chủ quan do: Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa có kế hoạch bài bản để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, HĐND, mặt trận tổ quốc còn rất hạn chế (chưa tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị số 19); công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP chưa đáp ứng được yêu cầu; phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ; công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá tình thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU) còn chưa chủ động, kịp thời, hiệu quả; việc điều tra, khởi tố các vụ việc vi phạm đất đai có dấu hiệu hình sự còn hạn chế, chưa tạo được sự răn đe ngăn ngừa vi phạm…

Để tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU trong thời gian tới, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1-Quán triệt và thống nhất quan điểm: Công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm duy trì kỷ cương pháp luật, bảo đảm trật tự và công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó góp phần giải phóng nguồn lực, phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU; mọi trường hợp vi phạm về đất đai sau ngày Chỉ thị số 19-CT/TU ban hành được coi là hành vi cố tình vi phạm và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phải xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu chậm trễ phát hiện, không có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm mới phát sinh.

Đặt mục tiêu đến hết năm 2022 cơ bản xử lý xong các hành vi vi phạm về đất đai đã thống kê, rà soát, được chỉ ra tại Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đồng thời, tất cả các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích đất, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất sau ngày Chỉ thị số 19-CT/TU ban hành phải được xử lý và hoàn trả nguyên trạng.

2-Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

2.1. Ban hành văn bản hướng dẫn địa phương phân loại, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai trên cơ sở kết quả thống kê, rà soát các trường hợp vi phạm; hoàn thành trước ngày 31/10/2021. Trong đó, phải định hướng tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau khi ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU (xong trong năm 2021); (2) Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực); (3) Các trường hợp tự ý chuyển mục đích nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp; (4) Các trường hợp còn lại.

2.2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ban hành “Sổ tay hướng dẫn thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng”; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cấp cơ sở để thống nhất nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện; thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

2.3. Chỉ đạo rà soát, cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thành phố để xử lý dứt điểm các trường hợp mà pháp luật đất đai cho phép thực hiện các thủ tục để hợp thức, công nhận quyền sử dụng đất; phân bổ hợp lý chỉ tiêu sử dụng đất lúa chuyển mục đích nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp, ưu tiên cho các địa phương có nhiều trường hợp chuyển mục đích theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện trước đây.

2.4. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý sử dụng đất; chấn chỉnh công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh. Bố trí đủ kinh phí cho công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai nhằm từng bước đồng bộ, hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Yêu cầu các dự án về đo đạc bản đồ địa chính đang hoặc sắp triển khai phải gắn với việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; đặc biệt coi trọng việc thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý quỹ đất công, đất chưa sử dụng nhằm ngăn chặn kịp thời việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương khác để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và phát hiện các vi phạm về đất đai.

2.5. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch để tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và các nội dung Kết luận này, hoàn thành trong tháng 8/2021. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc (đưa nội dung vào kiểm điểm giao ban hàng háng) để nắm chắc tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận này với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Các huyện ủy, thành ủy:

– Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao, quyết liệt việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận này tại địa phương; lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm; chỉ đạo tổ chức giám sát chuyên đề đối với đồng chí bí thư, tập thể cấp ủy những nơi để xảy ra nhiều vi phạm, tồn tại về đất đai; phân công và giao trách nhiệm cho các đồng chí cấp ủy viên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh cấp ủy, chính quyền cấp xã trong thực hiện quản lý đất đai và xử lý các vi phạm theo Chỉ thị số 19-CT/TU; những địa bàn để xảy ra vi phạm đất đai sau ngày ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU mà không kịp thời phát hiện, xử lý thì ngoài việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, phải đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã phải thực hiện nghiêm chế độ đi thực tế kiểm tra cơ sở về công tác quản lý đất đai ít nhất 01 lần/tháng đối với cấp huyện, ít nhất 01 lần/tuần đối với cấp xã (theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 96-TB/TU ngày 05/10/2016).

– Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo điều kiện tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm mà theo quy định pháp luật được phép công nhận, hợp thức hóa; thành lập ngay các đoàn thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm quả tang nhưng không được xử lý kịp thời để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; chỉ đạo công bố công khai các trường hợp người dân được chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cấp có thẩm quyền nhưng phải đăng ký đất đai theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2021.

4-Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND các cấp bổ sung chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm về đất đai tại một số địa phương có kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU đạt thấp hoặc để xảy ra nhiều vi phạm sau ngày Chỉ thị số 19-CT/TU ban hành.

5-Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về xử lý vi phạm pháp luật đất đai tại các địa phương; chủ trì, phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu, đưa vào kế hoạch tổ chức giám sát, kiểm tra chuyên đề đối với các cấp ủy và cán bộ nơi có kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU đạt thấp hoặc để xảy ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đất đai sau ngày Chỉ thị số 19-CT/TU ban hành.

7-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận này đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; thường xuyên phản ánh những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU; nghiên cứu triển khai việc cho đảng viên ký cam kết người thân và gia đình không thực hiện hành vi lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất.

8. Các đồng chí Tỉnh ủy viên có trách nhiệm quán triệt, triển khai và chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận này; tích cực đi thực tế, nắm tình hình thực hiện ở cơ sở; phối hợp với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

9-Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, thiết lập hồ sơ điều tra, khởi tố các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đất đai nhằm siết chặt quản lý, ngăn ngừa các vi phạm mới.

10-Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận này; định kỳ, tháng 7 hằng năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. CHUYÊN MỤC: “TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ”

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và “Nụ cười công sở trong cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2021-2025

Văn phòng HĐND – UBND huyện Hiệp Hòa (viết tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND, UBND, Thường trực HĐND và các lãnh đạo UBND huyện. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP… Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; Tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, đối ngoại; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Ban Tiếp công dân huyện.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, trong những năm qua, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng được quan tâm đầu tư. Các bộ phận đã được trang bị máy tính, kết nối mạng Iternet, mạng nội bộ, một số phần mềm ứng dụng trong công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng luôn được tập thể lãnh đạo cơ quan Văn phòng chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, dân chủ, cởi mở trong đời sống cán bộ, công chức cơ quan. Từ sự cố gắng đó, năm 2021, Văn phòng HĐND – UBND huyện Hiệp Hòa đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.1- Những kết quả đạt được

 1. Việc xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hiệp Hòa thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện về Tổ chức phát động phong trào thi đua “Nụ cười công sở” trong cán bộ, công chức, viên chức huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2021-2025; Văn phòng đã ban hành đầy đủ nội quy, quy chế làm việc, quy định về phòng chống, cháy nổ, quy định về bảo vệ an toàn tài sản công, giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn cơ quan xanh, sạch đẹp; đồng thời quán triệt, triển khai  thực hiện tới 100% các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; quán triệt thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chấp hành tốt các quy định của cơ quan, thực hiện nếp sống văn minh, giản dị và lành mạnh.

 1. Việc thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Văn phòng đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các nội dung và đề ra nhiều giải pháp đổi mới, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; Kết quả: 100% Các TTHC đã được đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở, không còn tình trạng hồ sơ TTHC tiếp nhận tại các cơ quan chuyên môn; Công tác kiểm soát TTHC được quan tâm thực hiện, nhiều thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung trong đó có 6 TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường đã cắt giảm thời gian giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, cụ thể thời gian giải quyết 6 TTHC sau khi cắt giảm là 68/95 ngày, đã giảm 27 ngày; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên, được tổ chức, cá nhân đánh giá với sự hài lòng đạt ở mức cao (100% được đánh giá từ mức khá trở lên), cụ thể đối với cấp huyện hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%. Đối với cấp xã, hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99%. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, của các cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa và cán bộ xử lý tham mưu giải quyết TTHC, qua đó hạn chế thấp nhấp hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ trả lại. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có văn bản xin lỗi gửi tới các cá nhân, tổ chức. Công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC ngày càng chặt chẽ, đáp ứng cơ bản quy trình trong thực hiện TTHC; hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết TTHC được quan tâm đầu tư đặc biệt là trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được xây mới với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yếu cầu thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết TTHC và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công được quan tâm thực hiện. Văn phòng đã tham mưu UBND huyên phối hợp với Huyện đoàn tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (tại Bộ phận 1 cửa cấp huyện bố trí hằng ngày 02 đồng chí cán bộ Huyện đoàn, tại Bộ phận 1 cửa cấp xã bố trí hằng ngày từ 1-2 cán bộ thực hiện hướng dẫn công dân nộp hồ sơ). Đồng thời tham mưu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện quay video clip để tuyên truyền hướng dẫn công dân về việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, qua đó nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của cấp huyện, cấp xã.

 1. Việc thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan

Tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng và duy trì có hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành hồ sơ công việc, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu công văn đi, đến; xây dựng hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý điều hành có hiệu quả. Trang thông tin điện tử của huyện được cải tiến, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác những hoạt động của lãnh đạo HĐND, UBND huyện, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên rất nhiều hội nghị, cuộc họp đã chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Văn phòng đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ hội nghị, cuộc họp trực tuyến. Trước hội nghị 01 ngày, tổ chức kiểm tra và test thử đến điểm cầu của tất cả các xã, vì vậy 100% các cuộc họp trực tuyến do Trung ương, tỉnh tổ chức đều đảm bảo kỹ thuật.

Thông qua việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan đã giúp cán bộ, công chức, người lao động tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ, kịp thời hơn; từ đó chủ động hơn trong việc tham mưu, vì vậy chất lượng tham mưu được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ.

 1. Việc xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, Văn phòng thường xuyên đẩy mạnh triển khai tới cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; lồng ghép nội dung, tiêu chí thi đua với phong trào thi đua “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với các phong trào thi đua “yêu nước”, “Lao động sáng tạo”, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn vệ sinh lao động”…vv.

Thường xuyên duy trì thực hiện tốt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và Quy chế làm việc của cơ quan; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện
nghiêm quy định về thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

2.2-Bài học kinh nghiệm

Từ việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Nụ cười công sở”, Văn phòng HĐND – UBND huyện rút ra một số bài học sau đây:

Thứ nhất, Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan.

Thứ hai, Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi thi đua và đôn đốc thường xuyên; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đánh giá thường xuyên theo tuần, tháng; thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết để kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên khích lệ những tấm gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay trong phong trào thi đua.

Thứ ba, Để xây dựng một văn hóa công sở tốt đẹp, mấu chốt quan trọng là nhận thức của mỗi cá nhân, từ nhận thức đúng, tích cực sẽ tạo nên những hành động đúng, tích cực. Do vậy, cần luôn quan tâm tuyên truyền, phổ biến những giá trị công sở, vị trí công việc, những giá trị làm nên một công sở năng động, tận tụy, luôn hướng đến mục tiêu cao đẹp là phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.

Thứ tư, Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đặc biệt là công chức tại Bộ phận Một cửa, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

IV. CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Người cán bộ Mặt trận hết lòng vì công việc

Nhắc đến ông Nguyễn Văn Triền (SN 1954), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa ai cũng khen ngợi, đó là một tấm gương cán bộ mặt trận gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với công việc, với Nhân dân.

Khu Nhà văn hóa thôn Tiến Lập trước đây chỉ rộng có hơn 400m, năm 2015 thôn có chủ trương mở rộng khuôn viên và xây mới. Tuy nhiên, việc làm này tương đối khó khăn bởi “tấc đất, tấc vàng”. Để triển khai được chủ trương này, ông Triền cùng Ban quản lý thôn đã họp bàn, vận động từng hộ dân gần đó. Không kể sớm tối, ông lăn lộn đi vận động bà con Nhân dân. Với lòng nhiệt tình và đầy trách nhiệm, ông đã vận động người dân tự nguyện hiến đất. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, khuôn viên được mở rộng lên hơn 700m2. Cùng với việc làm này, tuyến đường huyết mạch liên xã chạy qua địa phận thôn Tiến Lập, trước đây cũng chỉ rộng 2,5-3m, đường đất chật hẹp, lầy lội, nay xã quyết định mở rộng, nâng cấp. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn bởi có nhiều hộ dân sống hai bên đường. Để triển khai được dự án, ông Triền đã luôn bám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nói đi đôi với làm để Nhân dân tin và làm theo. Trước tiên, ông đến vận động những người thân trong gia đình, họ hàng, sau đó ông đến vận động bà con Nhân dân sống dọc 2 bên đường đồng thuận hiến đất để thực hiện dự án.

Khi thôn được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, nội thôn và hệ thống thuỷ lợi, ông Triền cùng các đồng chí cán bộ thôn đã vận động thành công trên 100 hộ dân hiến hàng trăm m2 đất, phá dỡ nhiều công trình phụ, tường bao để nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã và 5 tuyến đường trong dân. Hiện toàn thôn có 100% đường bê tông, 96% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ gia đình đều tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Gần 10 năm, ông Triền được Nhân dân tin tưởng và Ủy ban MTTQ xã Đồng Tân tín nhiệm giao đảm trách chức vụ Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi. Trên cương vị công tác của mình, ông luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân thôn Tiến Lập dần được cải thiện, diện mạo của thôn đang trên đà khởi sắc. Kết quả này có được một phần là nhờ công sức của tập thể cán bộ thôn luôn sâu sát với nhiệm vụ, trong đó phải nhắc đến ông Nguyễn Văn Triền, người cán bộ Mặt trận “miệng nói, tay làm”, được người dân yêu mến, kính trọng. Ông đã nhiều lần được Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và UBND xã tặng giấy khen.

V. TIN HOẠT ĐỘNG

 1. Có 35 thí sinh đoạt giải Hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”

Ngày 16 và 17/5, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức vòng chung khảo hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp” năm 2022.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn. Ở huyện có các đồng chí: Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Hội thi được tổ chức từ tháng 02/2022, triển khai đến 100% các trường TH, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Kết quả có hơn 22 nghìn bài viết với chủ đề về lời dạy của Bác Hồ với thế hệ trẻ, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo; nội dung cơ bản trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 33 thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi sơ khảo cấp huyện, qua vòng sơ khảo đã lựa chọn được 17 thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi chung khảo. Trong thời gian từ 10-15 phút, mỗi thí sinh thuyết trình trực tiếp theo chủ đề đã được bốc thăm ngẫu nhiên. Ban tổ chức chấm điểm dựa theo các tiêu chí: Nội dung thuyết trình hấp dẫn, trình bày khoa học, thuyết phục, hình ảnh minh chứng sắc nét, trang phục phù hợp. Kết thúc, Ban tổ chức Hội thi đã trao 35 giải cho các thí sinh tham dự vòng thi sơ khảo, chung khảo cấp huyện, gồm: 02 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 16 giải khuyến khích, 02 giải phụ cho thí sinh có bài viết thuyết trình hay nhất, giải cho thí sinh có phần hùng biện hay nhất. Thí sinh Trần Thị Việt Hoài, Trường THCS Đông Lỗ và thí sinh Đinh Thị Hường, Trường THPT Hiệp Hòa số 2 xuất sắc giành giải Nhất.

Đây là hoạt động chào mừng sự kiện huyện Hiệp Hòa đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa, bằng xếp hạng quốc gia điểm dich tích Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó nhằm góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; vun đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Hiệp Hòa ngày càng phát triển.

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

ảnh: Ngày 16 và 17/5, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức vòng Chung khảo Hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp” năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và DL; Sở GD-ĐT; Tỉnh đoàn. Ở Huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của Huyện.

 1. Hội nghị Báo cáo viên thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu từ Trung ương đến các xã, thị trấn trên toàn quốc.

Dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Hiệp Hòa có đồng chí Ngô Tiến Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Huy Khánh – Phó bí thư TTHU, đồng chí Hoàng Công Bộ – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí là HUV, trưởng phó các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ đảng viên các Ban, cơ quan HU, UBMTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, báo cáo viên cấp huyện, giảng viên Trung tâm chính trị, bí thư, phó bí thư trực thuộc Đảng bộ Công an, Đảng bộ BCHQS huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 – 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời nghe báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện…

Cũng tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ; chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước CHDC Nhân dân Lào; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19…

 1. Hiệp Hòa: 95% cử tri tham gia ngày hội bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 15/5 đồng loạt 179/181 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã trang trọng tổ chức khai mạc cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 (có 02 thôn được quyết định lùi thời gian bầu cử). Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 của các địa phương trên địa bàn huyện đã thành công, tình hình ANCT, TTATXH ổn định.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Bên cạnh đó mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu, phiếu bầu… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội dân chủ của Nhân dân.

Kết quả, toàn huyện có 54.159/57.148 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử, đạt tỷ lệ 94,8%. Trong đó, có 80 thôn có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Kết thúc bầu cử có 177 người trúng cử với số phiếu bầu tập trung cao, trong đó có 158 người trúng cử là đảng viên (đạt 89,3%); 19 người trúng cử không là đảng viên đạt 10,7%).

Thôn, tổ dân phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Do đó cuộc bầu cử thành công góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân.

Sau cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, huyện Hiệp Hòa tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng

ảnh: Sáng ngày 15/5 đồng loạt 179/181 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo của Huyện, Tổ giúp việc BCĐ bầu cử Huyện, lãnh đạo địa phương; đại diện các thành phần, lứa tuổi; cử tri hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố.

IV-ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2022

 1. Tuyên truyền những sự kiện thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh

– Tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế; trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ, dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – Mỹ, làm việc tại Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp… của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Tổng thống Hy Lạp thăm và làm việc tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Lào; Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm và làm việc tại Việt Nam; Thủ tướng Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam…Phản ánh tình hình Nga – Ucraina; Nga – EU; Trung Quốc – Mỹ; tình hình Trung Đông; Mỹ – Nga; Mỹ – Iran; Trung Quốc – Ấn Độ…

– Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

– Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH TW khóa XIII; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thực hiện Nghị quyết.

– Tuyên truyền công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu cử trưởng, phó thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chế độ bí thư cấp ủy tiếp dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân của cấp ủy viên và người đứng đầu; chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và chi bộ thôn, tổ dân phố; chế độ đi cơ sở nắm tình hình Nhân dân.

– Kết quả đại hội Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tới Đại hội đoàn và Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027.

 1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; những nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022

– Tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022; trong đó nêu bật quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong những tháng đầu năm 2022.

– Tập trung cao công tác tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh ở các thị trường trong và ngoài nước gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh; giới thiệu các tiềm năng du lịch, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác…

– Tuyên truyền kết quả công tác ôn tập và thi tốt nghiệp của học sinh lớp 9 và 12, chuẩn bị tốt các điều kiện cho thi và xét tốt nghiệp các cấp; làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập THPT Chuyên năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Tuyên truyền kết quả công tác tổ chức thi đấu thể thao bộ môn cầu lông của Seagame 31 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang; công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị đón các đoàn vận động viên các nước ASEAN tham dự bộ môn cầu lông tại tỉnh Bắc Giang; tình cảm của Nhân dân Bắc Giang đón chào sự kiện thể thao của khu vực Đông Nam Á; tình cảm của các vận động viên, các đoàn khách quốc tế tham dự, khán giả trong và ngoài nước đối với công tác tiếp đón, tổ chức và sự thân thiện của Nhân dân Bắc Giang. Tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch địa bàn tỉnh Bắc Giang…

 1. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm

3.1. Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 – 01/6/2022)

Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Việt Nam còn gọi là ngày Tết thiếu nhi là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Đồng thời ngày 01/6 cũng là ngày nhắc nhở mọi người nên chăm sóc và bảo vệ trẻ em tốt hơn. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Ngày 01/6 tại Việt Nam được coi như một ngày hội lớn của trẻ nhỏ.

3.2. Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022)

Tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa lịch sử sự kiện Bác rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước; hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người…

3.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

– Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

– Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

3.4. Tuyên truyền kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022)

Tuyên truyền về lịch sử hình thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, quá trình phát triển và trưởng thành của Báo chí Việt Nam, những đóng góp, hy sinh to lớn của đội ngũ những người làm báo đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian cả dân tộc đứng lên chống quân xâm lược; những đóng góp của báo chí vào sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong thời kỳ đổi mới; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Những tấm gương nhà báo, phóng viên sắc bén, dũng cảm, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3.5. Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là một sự kiện văn hóa nổi bật trong tháng 6, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những cặp vợ chồng, bố mẹ, những người con hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Từ năm 2016, Tháng 6 cũng được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy là Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016) nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 1. Khẩu hiệu tuyên truyền

– Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

– Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022!

– Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

– Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

Ảnh đầu trang:ảnh : Ngày 21/5, tại huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang họp báo về tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; DTQG điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm và QĐ công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM.

Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Hiệp Hoà- Bắc Giang

Bài liên quan