Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện

by HiephoaNet

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2014; sáng 08/5, Ban Kinh tế -xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát tại Trung Tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện về: Việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác quản lý, điều hành và sử dụng nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu; Việc chấp hành quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; kết quả thu- chi; Những ưu điểm kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế tồn tại, nguyên nhân, biện pháp khắc phục hạn chế tồn tại;  Kiến nghị cấp có thẩm quyền những tồn tại vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn; cùng tham dự đoàn giám sát có ông Vũ Chí Kỳ Chủ tịch HĐND huyện, Lãnh đạo của Trung Tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, cán bộ chuyên môn liên quan. Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Huệ Giám đốc trung tâm báo cáo; các đại biểu đã thảo luận đề nghị làm rõ một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ thu- chi ( 2%  từ giải phóng mặt bằng các dự án) ; Những bất cập trong giao dự toán năm 2014; Đề xuất và những khó khăn hiện tại của đơn vị…

Sau báo cáo giải trình của Trung tâm; ông Ngô Tiến Dũng thay mặt đoàn đã kết luận; ghi nhận những kết quả lãnh đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; những tồn tại trong quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu; tiếp thu những kiến nghị chính đáng của đơn vị để trình HĐND huyện và cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật

Buổi chiều cùng ngày đoàn tiếp tục giám sát tại Trung tâm quản lý Đô thị & Môi trường huyện.

Ông Ngô Tiến Dũng chủ trì giám sát; ông Nguyễn Văn Huệ

đang báo cáo  trước đoàn giám sát.

Ông Ngô Mạnh Tuyên GĐ Trung tâm quản lý ĐT& MT báo cáo

HGiang

Related Articles

Leave a Comment