Home Tin TứcKinh tế Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Công tác dân vận, QCDC và tôn giáo

Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Công tác dân vận, QCDC và tôn giáo

by HiephoaNet

Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Công tác dân vận, QCDC và tôn giáo đối với Đảng ủy các xã Thường Thắng, Lương Phong, Hương Lâm. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Uỷ viên BTVHU – Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ – Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC huyện làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra.

Tại các xã, qua nghe báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và QCDC 8 tháng đầu năm 2016 của Đảng uỷ các xã và trực tiếp kiểm tra tại Đảng ủy các xã, Tổ kiểm tra đã đánh giá cao các ưu điểm, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Tổ kiểm tra yêu cầu: Đảng uỷ các xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm như  Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; Thực hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ trọng tâm; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số18 ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 198 ngày 26/01/2016 của Uỷ ban nhân dân Huyện về thực hiện nội dung công khai và giám sát theo Pháp lệnh số 34 của UBTVQH khóa 11; Chỉ đạo các thôn tổ chức Hội nghị cử tri năm 2016 để công khai các khoản thu, chi tài chính của thôn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời báo cáo với BDVHU; Tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân theo kế hoạch năm 2016; Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment