Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Bài ca Người cao tuổi Việt Nam

Bài ca Người cao tuổi Việt Nam

by HiephoaNet

Lời BBT: Vai trò, vị trí của Người cao tuổi (NCT) đã được khẳng định suốt quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Điển hình là hội nghị Diên Hồng thời Trần trong chiến tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông. Các cụ Bạch đầu quân, Lão dân quân trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Giờ đây, trong công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “Người cao tuổi Việt Nam là một nguồn lực nội sinh quý giá cho sự nghiệp đổi mới, ổn định và phát triển của đất nước, là rường cột của nước nhà”…
NCT vẫn là lớp người có nhiều kinh nghiệm, từng trải trong cuộc sống, đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Các cụ không những là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, mà còn là tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng nghỉ. Trí tuệ, kinh nghiệm của các cụ chính là tài sản, là nguồn lực, là sức mạnh tinh thần sẽ được chuyển hoá thành vật chất…là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị, đi đầu trong nhiều phong trào, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, giá trị đạo đức trong mỗi gia đình, gia tộc và quê hương, đất nước.

Related Articles

Leave a Comment