Trang chủ Tin Tức Bắc Giang: Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm

Bắc Giang: Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm

Đăng bởi BTV 3

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2134/UBND-KTTH về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến, các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, lĩnh vực, địa bàn phụ trách tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm; khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng chức năng trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt không quản ngại hy sinh, gian khổ trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Đồng thời, thông tin rộng rãi lời kêu gọi ủng hộ, tài trợ Quỹ đến các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, phụ nữ, đoàn thanh niên… ủng hộ, đóng góp, tài trợ Quỹ qua các hình thức:

* Ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

– Hình thức thứ nhất: Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an. Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020. Mở tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Mã đơn vị QHNS: 9052483.

– Hình thức thứ hai: Ủng hộ bằng tiền mặt. Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an. Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đồng chí Hoàng Bạch Dương, Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Công an): 0912.508.698 hoặc 069.2343976.

– Hình thức thứ ba: Ủng hộ thông qua nhắn tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Giang

– Hình thức thứ nhất: Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản: Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang. Số tài khoản: 3761.0.1062753.12.502. Mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang. Mã đơn vị QHNS: 91020.

– Hình thức thứ hai: Ủng hộ bằng tiền mặt. Đơn vị tiếp nhận: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Giang, đường Tây Yên Tử, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ: 069.2589.529.

– Hình thức thứ ba: Ủng hộ thông qua nhắn tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên… tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ.

UBND tỉnh Bắc Giang

Bài liên quan