Home Tin TứcKinh tế Hiệp thương lần thứ nhất: Bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021

Hiệp thương lần thứ nhất: Bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021

by HiephoaNet

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện, Ban tổ chức, UB kiểm tra Huyện ủy, Phòng nội vụ huyện; Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức thành viên của MTTQ huyện.

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu theo luật định là 40 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử 80 đại biểu, với các thành phần: chuyên trách Đảng, chính quyền, chuyên trách mặt trận, các tổ chức thành viên mặt trận, đại biểu Công an, Chỉ huy quân sự, Viện kiểm sát, Tòa án, kinh tế tư nhân, chức sắc tôn giáo và các thành phần khác. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ đạt 35%, trẻ tuổi 15%, ngoài Đảng 12,5% và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ trước tái cử tối thiểu 30%.

Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và cơ bản nhất trí với dự kiến của Ủy ban Bầu cử huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. 

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương  được xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vừa đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và lựa chọn, chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment