Trang chủ Tin TứcKinh tế Xã Hoàng Vân: Tổ chức Kỳ họp HĐND thứ 15

Xã Hoàng Vân: Tổ chức Kỳ họp HĐND thứ 15

Đăng bởi HiephoaNet

 

Tại kỳ họp, HĐND đã nghe báo cáo KT-XH sáu tháng đầu năm 2010 và thảo luận thông qua 3 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2010….

HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ 15. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục phát triển: năng suất lúa đạt 54tạ/ha, sản lượng lương thực tăng 1 tấn so với cùng kỳ năm 2009; công tác đào tạo nghề cho người nghèo và nông dân từng bước được xã hội hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ cho các đối tượng chính sách được thực hiện tốt… Tại kỳ họp, HĐND đã bàn thảo và thông qua 3 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2010; phê chuẩn phương án thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh năm học 2010-2011 tại các nhà trường; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Phương Nhung

Nguồn: http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/?Newid=40965#xroA8hsqRAug, 26/7/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận