Trang chủ Tin TứcKinh tế Thường Thắng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thường Thắng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đăng bởi HiephoaNet

 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã Thường Thắng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên tổ chức các hội nghị Đảng bộ để thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết, quy định, hướng dẫn, chương trình hành động của trung ương của tỉnh huyện, của Đảng ủy, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời Đảng ủy xã cũng đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hanh động, các quyết sách của cấp ủy các cấp. Trong các buổi học tập nghiên cứu chính trị tư tưởng ở xã đều đạt từ 80 – 85%. Từ đó, nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên. Trong những năm qua đa số các Đảng viên đều vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về tinh hình cách mạng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cảu nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người Đảng viên…

Những năm tiếp theo, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy manh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tửng tới Đảng viên.Qua đây nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo tiến đề thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng các chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh troàn huyện.

Vân Anh, 23/7/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận