Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa MTTQ huyện tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo

MTTQ huyện tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo

by HiephoaNet

 

Nhằm thực hiện tốt công tac khiếu nại tố cáo trong nhân dân, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn tranh chấp nội bộ, giữ vững ổn định đời sống xã hội. Thời gian qua ban thường trực MTTQ từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên cử cán bộ tham gia các buổi tiếp dân tại trụ sở cơ quan, tiếp thu các ý kiến phản ánh của nhân dân ở mọi lĩnh vực. Vì vậy công tác tiếp dân, giải quyết KNTC luôn được MTTQ các cấp chú trọng quan tâm và đạt hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, MTTQ huyện đã tiếp 40 lượt công dân, nhận 58 đơn thư, trong đó khiếu nại 21 đơn, tố cáo 18 đơn, các nội dung khác 19 đơn. Ban thường trực MTTQ huyện đã phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 47 đơn, số đơn còn lại được giải quyết và hòa giải theo quy định của pháp luật. chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Quản lý sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội…

Công tác tiếp dân được duy trì, có nhiều đổi mới đã góp phần đảm bảo công khai, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vân Anh, 23/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment